Hagerothbeek in Bunsbeek binnenkort vrij van afvalwater

Woensdag 8 mei 2013 — Aquafin zal de komende maanden hard werken in het centrum van Bunsbeek om het dorp aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt het huishoudelijk afvalwater er nog ongezuiverd in de Hagerothbeek. Dankzij de geplande rioleringswerken zal de waterkwaliteit van deze beek er naar alle verwachting fors op vooruit gaan.

Thomas Egaña, projectmanager van Aquafin, legt uit wat er op de planning staat: “Na Pinksteren starten we met de bouw van een pompstation en een bergingsbekken op het pleintje naast Aveve. We hopen de grote betonneringswerken tegen het bouwverlof achter de rug te hebben. Ondertussen zullen de nutsbedrijven in de Broekstraat en Bunsbeekdorp de nodige aanpassingen doen aan hun leidingen. Als alles vlot verloopt, kunnen we na het bouwverlof in de Broekstraat starten met de eigenlijke rioleringswerken. We voorzien er een gescheiden stelsel, wat betekent dat we het afval- en het regenwater in twee aparte stelsels opvangen. Aan de bewoners hebben we gevraagd deze scheiding eveneens op hun perceel te realiseren. Ook in Bunsbeekdorp komt zo’n stelsel, maar die werken starten pas nadat die in de Broekstraat voltooid zijn.”

Op maandag 13 mei 2013 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Ze krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Uiteraard bent ook u van harte welkom deze infoavond bij te wonen. Die zal doorgaan om 19u30 in het gemeentehuis van Glabbeek, Grotestraat 33 in Glabbeek