Skip to Content

Hagerothbeek in Bunsbeek binnenkort vrij van afvalwater

Aquafin zal de komende maanden hard werken in het centrum van Bunsbeek om het dorp aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt het huishoudelijk afvalwater er nog ongezuiverd in de Hagerothbeek. Dankzij de geplande rioleringswerken zal de waterkwaliteit van deze beek er naar alle verwachting fors op vooruit gaan.

Thomas Egaña, projectmanager van Aquafin, legt uit wat er op de planning staat: “Na Pinksteren starten we met de bouw van een pompstation en een bergingsbekken op het pleintje naast Aveve. We hopen de grote betonneringswerken tegen het bouwverlof achter de rug te hebben. Ondertussen zullen de nutsbedrijven in de Broekstraat en Bunsbeekdorp de nodige aanpassingen doen aan hun leidingen. Als alles vlot verloopt, kunnen we na het bouwverlof in de Broekstraat starten met de eigenlijke rioleringswerken. We voorzien er een gescheiden stelsel, wat betekent dat we het afval- en het regenwater in twee aparte stelsels opvangen. Aan de bewoners hebben we gevraagd deze scheiding eveneens op hun perceel te realiseren. Ook in Bunsbeekdorp komt zo’n stelsel, maar die werken starten pas nadat die in de Broekstraat voltooid zijn.”

Op maandag 13 mei 2013 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Ze krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Uiteraard bent ook u van harte welkom deze infoavond bij te wonen. Die zal doorgaan om 19u30 in het gemeentehuis van Glabbeek, Grotestraat 33 in Glabbeek

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar