Skip to Content

Grote werken in Waregem voor zuiverder Hollebeek

Op maandag 5 mei starten de grootschalige rioleringswerken in de wijk achter de hippodroom in Waregem. Aquafin en het stadsbestuur zullen er in 12 straten een gescheiden riolering aanleggen. Dankzij deze werken zal het afvalwater van 720 inwoners bijkomend aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk. Goed nieuws dus voor de Hollebeek, waar vandaag nog al dat afvalwater ongezuiverd in belandt. Gezien de omvang van het project, zal de aannemer in verschillende fasen werken. Ook de bewoners ontvangen de voor hen relevante info gefaseerd op verschillende infoavonden. De eerste infoavond voor de omwonenden van fasen 1, 2, 3 en 4 vindt nu woensdag 2 april plaats.

“In fase 1 werken we in de Hippodroomstraat en Ganzendries-zuid” weet Joke Van den Broecke, projectmanager van Aquafin. “Deze fase zal tot het einde van de zomervakantie duren. In september kan de aannemer starten met de volgende fase, met name in Langveld, de Nokerseweg op de hoek Hippodroomstraat en Hazewindstraat, en de Galgestraat tussen de Ganzendries en Konijneveld. Ook voor deze fase rekenen we op een uitvoeringstermijn van enkele maanden. We hopen tegen december fase 3 te kunnen aanvatten die zich concentreert in de Bessemstraat tussen Langveld en de Brouwerijstraat, de Hazewindstraat en de Driesstraat tussen de Bessemstraat en de Ganzendries. Als die werken volgens schema verlopen, kunnen we in april 2015 starten met fase 4, bestaande uit de Brouwerijstraat tussen de Galgestraat en Driebek, de Bessemstraat tussen de Heidestraat en de Driesstraat, en tot slot ook Ganzendries-Noord.”

Tot daar het ‘eerste deel’ van de werken. Als deze fasen achter de rug zijn, volgt een tweede infoavond voor het vervolg van de werken. De infoavond voor fasen 1, 2, 3 en 4 zal doorgaan op woensdag 2 april 2014 om 19u00 in de raadzaal van het stadhuis, gemeenteplein 2 te Waregem. Uiteraard is ook de pers van harte welkom om deze infoavond bij te wonen.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar