Grote werken in Bornem voor optimale waterzuivering

Dinsdag 3 september 2013 — De gemeentelijke hoofdriolering tussen het centrum van Branst en de moerriool in Rijkenhoek werkt niet zoals het moet. Veel van het getransporteerde afvalwater komt via overstorten in de natuur terecht of in de ondergrond door lekkende voegen. Daarom start Aquafin samen met de gemeente op 1 oktober met de renovatie van deze riolering.

“In de praktijk betekent die renovatie eigenlijk een integrale heraanleg” weet Aart Luyten, projectmanager van Aquafin. “De oude riolering is namelijk in te slechte staat om nog te gebruiken. De nieuwe collector vertrekt in het centrum van Branst en loopt via Luipegem, Bangracht, Kloosterstraat, Achterweidestraat en Kasteelstraat tot in Rijkenhoek, het centrum van Bornem. Het regenwater zullen we opvangen in een aparte leiding en waar er voldoende ruimte is naaste de wegverharding in open grachten.”

 

In het traject worden enkele bestaande overstort- en uitstroomconstructies aangepast of nieuwe geplaatst. Aart Luyten: “Overstorten zijn noodopeningen in het stelsel waarlangs bij hevige of langdurige regen het teveel aan water kan ontsnappen. In principe mag dit maximaal 7 keer per jaar gebeuren, maar vandaag ligt deze frequentie veel hoger. Door zowel de riolering als de uitstroomconstructies te renoveren, kunnen we het aantal overstortingen terugdringen. Tot slot wordt ook het bergbezinkingsbekken ter hoogte van de abdij gerenoveerd. Dit bekken dient als extra buffer, voor het verdunde afvalwater in de natuur belandt.”

Ook de gemeente Bornem participeert in de geplande werken. Zij maakt van de gelegenheid gebruik om wegenis- en rioleringswerken uit te voeren in Luipegem (zijstraat met huisnummer 118A t/m 124), Nonnenbos en de Heuvelstraat. Wegverfraaiing is niet voorzien, de wegenis zal na de werken in zijn oorspronkelijke toestand hersteld worden.

Het gemeentebestuur, Aquafin en de betrokken partners nodigen alle buurtbewoners van de Kasteelstraat, Achterweidestraat, Boomstraat en een deel van de Kloosterstraat uit voor een infoavond, waar ze meer informatie krijgen over de concrete timing en de fasering van de werken. Deze infoavond gaat door op dinsdag 3 september 2013 om 20.00 uur in het CC Ter Dilft, St-Amandsesteenweg 41-43 in Bornem. Later dit jaar volgt een tweede infoavond voor de bewoners uit de andere fasen.