Grote werken in Bornem voor optimale waterzuivering

De gemeentelijke hoofdriolering tussen het centrum van Branst en de moerriool in Rijkenhoek werkt niet zoals het moet. Veel van het getransporteerde afvalwater komt via overstorten in de natuur terecht of in de ondergrond door lekkende voegen. Daarom start Aquafin samen met de gemeente op 1 oktober met de renovatie van deze riolering.

“In de praktijk betekent die renovatie eigenlijk een integrale heraanleg” weet Aart Luyten, projectmanager van Aquafin. “De oude riolering is namelijk in te slechte staat om nog te gebruiken. De nieuwe collector vertrekt in het centrum van Branst en loopt via Luipegem, Bangracht, Kloosterstraat, Achterweidestraat en Kasteelstraat tot in Rijkenhoek, het centrum van Bornem. Het regenwater zullen we opvangen in een aparte leiding en waar er voldoende ruimte is naaste de wegverharding in open grachten.”

 

In het traject worden enkele bestaande overstort- en uitstroomconstructies aangepast of nieuwe geplaatst. Aart Luyten: “Overstorten zijn noodopeningen in het stelsel waarlangs bij hevige of langdurige regen het teveel aan water kan ontsnappen. In principe mag dit maximaal 7 keer per jaar gebeuren, maar vandaag ligt deze frequentie veel hoger. Door zowel de riolering als de uitstroomconstructies te renoveren, kunnen we het aantal overstortingen terugdringen. Tot slot wordt ook het bergbezinkingsbekken ter hoogte van de abdij gerenoveerd. Dit bekken dient als extra buffer, voor het verdunde afvalwater in de natuur belandt.”

Ook de gemeente Bornem participeert in de geplande werken. Zij maakt van de gelegenheid gebruik om wegenis- en rioleringswerken uit te voeren in Luipegem (zijstraat met huisnummer 118A t/m 124), Nonnenbos en de Heuvelstraat. Wegverfraaiing is niet voorzien, de wegenis zal na de werken in zijn oorspronkelijke toestand hersteld worden.

Het gemeentebestuur, Aquafin en de betrokken partners nodigen alle buurtbewoners van de Kasteelstraat, Achterweidestraat, Boomstraat en een deel van de Kloosterstraat uit voor een infoavond, waar ze meer informatie krijgen over de concrete timing en de fasering van de werken. Deze infoavond gaat door op dinsdag 3 september 2013 om 20.00 uur in het CC Ter Dilft, St-Amandsesteenweg 41-43 in Bornem. Later dit jaar volgt een tweede infoavond voor de bewoners uit de andere fasen.    

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be