Skip to Content

Grote rioleringswerken Destelbergen in de startblokken

Op 5 augustus starten in Destelbergen grootschalige rioleringswerken. De Wellingstraat en aanpalende straten krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. Tegelijk wordt het afvalwater aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk en wordt het wegdek in een nieuw kleedje gestoken.

Tom Deweirdt, projectmanager van Aquafin, blikt vooruit: “Het belooft een werk van lange adem te worden, omdat het over heel wat straten gaat. We zullen namelijk werken in de Wellingstraat, Kalverbosstraat, Charles Lebonstraat, Zevengemede, Oude Pontweg, D’Haenestraat en Haagstraat. Uiteraard niet overal tegelijk, de aannemer zal in verschillende fasen werken om de woningen maximaal bereikbaar te houden. In de eerste fase situeren de rioleringswerken zich ter hoogte van de Veerdreef. Tegelijk starten we met de bouw van twee pompstations, in de Kalverbosstraat en de Wellingstraat. Zoals gezegd gaat het om een werk van lange adem dat in totaal 2 jaar zal duren en maar liefst 6,5 miljoen euro zal kosten.”

Die kosten worden verdeeld onder de projectpartners Aquafin, TMVW en de gemeente Destelbergen. Tom Deweirdt: “Aquafin neemt het grootste deel voor zijn rekening en investeert bijna 4 miljoen in de verzameling en het transport van afvalwater. Met dit project zal het rioolwater van bijna 800 inwoners aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt dit via de grachten nog ongezuiverd in de Schelde. Ook TMVW betaalt een aanzienlijke bijdrage van meer dan 2 miljoen euro voor de aanleg van riolen. Het gemeentebestuur tenslotte heeft bijna 700.000 euro veil om de wegenis opnieuw aan te leggen met een wegprofiel dat aangepast is aan de functie van de Wellingstraat, namelijk die van een veilige, landelijke weg met de nodige aandacht voor fietsers.”

Tijdens de langdurige werken zal het doorgaand verkeer omgeleid worden langs de Brusselsesteenweg, de Zuidlaan/E40 en de Kortewagenstraat/Steenvoordestraat. Op maandag 10 juni organiseren de projectpartners een infoavond voor de bewoners en handelszaken, waar ze meer informatie krijgen over de fasering en de bereikbaarheid. Deze infoavond zal doorgaan om 19u30 in de gemeentelijke sportbasisschool, Zandakkerlaan 14 te Heusden.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar