Grote rioleringswerken Destelbergen in de startblokken

Vrijdag 7 juni 2013 — Op 5 augustus starten in Destelbergen grootschalige rioleringswerken. De Wellingstraat en aanpalende straten krijgen een gescheiden rioleringsstelsel. Tegelijk wordt het afvalwater aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk en wordt het wegdek in een nieuw kleedje gestoken.

Tom Deweirdt, projectmanager van Aquafin, blikt vooruit: “Het belooft een werk van lange adem te worden, omdat het over heel wat straten gaat. We zullen namelijk werken in de Wellingstraat, Kalverbosstraat, Charles Lebonstraat, Zevengemede, Oude Pontweg, D’Haenestraat en Haagstraat. Uiteraard niet overal tegelijk, de aannemer zal in verschillende fasen werken om de woningen maximaal bereikbaar te houden. In de eerste fase situeren de rioleringswerken zich ter hoogte van de Veerdreef. Tegelijk starten we met de bouw van twee pompstations, in de Kalverbosstraat en de Wellingstraat. Zoals gezegd gaat het om een werk van lange adem dat in totaal 2 jaar zal duren en maar liefst 6,5 miljoen euro zal kosten.”

Die kosten worden verdeeld onder de projectpartners Aquafin, TMVW en de gemeente Destelbergen. Tom Deweirdt: “Aquafin neemt het grootste deel voor zijn rekening en investeert bijna 4 miljoen in de verzameling en het transport van afvalwater. Met dit project zal het rioolwater van bijna 800 inwoners aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt dit via de grachten nog ongezuiverd in de Schelde. Ook TMVW betaalt een aanzienlijke bijdrage van meer dan 2 miljoen euro voor de aanleg van riolen. Het gemeentebestuur tenslotte heeft bijna 700.000 euro veil om de wegenis opnieuw aan te leggen met een wegprofiel dat aangepast is aan de functie van de Wellingstraat, namelijk die van een veilige, landelijke weg met de nodige aandacht voor fietsers.”

Tijdens de langdurige werken zal het doorgaand verkeer omgeleid worden langs de Brusselsesteenweg, de Zuidlaan/E40 en de Kortewagenstraat/Steenvoordestraat. Op maandag 10 juni organiseren de projectpartners een infoavond voor de bewoners en handelszaken, waar ze meer informatie krijgen over de fasering en de bereikbaarheid. Deze infoavond zal doorgaan om 19u30 in de gemeentelijke sportbasisschool, Zandakkerlaan 14 te Heusden.