Groene dienstwagens voor milieubewust Aquafin

Vrijdag 16 november 2012 — Met de aanschaf van 39 bestelwagens van het type Citroën Berlingo Fresh met microhybridetechnologie kiest Aquafin bewust voor een van de groenste bestelwagens in zijn soort. Geen toevalstreffer, want het milieubewustzijn van Aquafin weerspiegelt zich in al zijn bedrijfsprocessen.

“Dat Aquafin zich engageert voor het milieu is eigenlijk een evidentie” verduidelijkt Aquafin-voorzitter Marc Van den Abeelen. “We zuiveren dagelijks namelijk 2 miljard liter afvalwater voor het in de natuur belandt. Op die manier dragen we bij tot het ecologisch herstel van onze waterlopen. Dat milieubewustzijn is onder andere ook voelbaar in ons energiebeleid.” Door het zuiveringsslib te vergisten, produceert Aquafin biogas dat met een gasmotor wordt omgezet in elektriciteit. Aquafin gebruikt die energie in het zuiveringsproces, de warmte van de gasmotor wordt aangewend voor het gistingsproces. Het restslib droogt Aquafin tot pellets waarvan de calorische waarde nuttig gebruikt wordt voor de productie van energie en in de cementindustrie.

“Ook het afvalwater zelf is van onschatbare waarde” beklemtoont Marc Van den Abeelen. “Via warmtepompen kunnen we de aanwezige warmte van douches en wasmachines hergebruiken, voor ondermeer de verwarming van onze dienstgebouwen. Ondertussen onderzoeken we hoe we de aanwezige duurzame fosfor via het slib kunnen terugwinnen uit het afvalwater.”

Groenestroomproductie is de ene kant van de balans, aan de andere staat de energieconsumptie. De afdeling Onderzoek & Productontwikkeling van Aquafin is voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën om het energieverbruik te beperken, bijvoorbeeld door optimalisatie van de beluchting tijdens het biologisch zuiveringsproces.

Ook op het vlak van mobiliteit probeert Aquafin zijn ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden. Marc Van den Abeelen: “Die afdruk wordt voornamelijk gevormd door het transport van het zuiveringsslib naar ontwaterings- en drooginstalaties voor verdere verwerking. Door een betere lokale ontwatering van het zuiveringsslib zullen we het aantal transporten van dit slib naar de drooginstallaties verminderen. “

Ook op het gebied van personenvervoer heeft Aquafin al verschillende acties ondernomen. “In 2009 hebben we twee satellietkantoren opgericht in Drongen en Herentals om de woon-werkafstand voor veel van onze medewerkers te verkleinen. Dit jaar hebben we een derde satellietkantoor opgericht in Leuven. Onze werknemers kunnen bovendien op een 50-tal rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over heel Vlaanderen inpluggen op ons netwerk. Op die manier kunnen zij hun verplaatsingen efficiënter inplannen. “

Onlangs heeft Aquafin ook zijn CO2-normen voor de personenwagens verlaagd. Om die lijn door te trekken naar zijn bestelwagens, heeft het waterzuiveringsbedrijf bij de aanbesteding voor de vervanging van de vloot CO2-uitstoot en verbruik mee opgenomen als scoringscriteria. Bovendien moeten de bestelwagens ook aan een aantal functionaliteiten voldoen, zoals het vlot kunnen rijden op landwegen voor de inspectie van rioleringen. Van den Abeelen: “Van de aangeboden voertuigen was de Citroën Berlingo Fresh met microhybridetechnologie niet alleen economisch maar ook ecologisch de interessantste en we hebben dan ook met plezier onze bestelling van 39 wagens geplaatst. We zijn er fier op dat Aquafin vanaf vandaag in het straatbeeld verschijnt met een van de groenste wagens van zijn soort.

Nico Van Gestel adviseur Communicatie at Aquafin NV
Sabine Schellens hoofd Communicatie at Aquafin NV