Skip to Content

Gooik maakt zich klaar voor zuivere Letterbeek

Binnen enkele jaren start Aquafin met de bouw van een gloednieuwe waterzuiveringsinstallatie langs de Letterbeek in Gooik. Daar zal bij de opstart het afvalwater van 3.500 inwoners gezuiverd worden. Daarom is Aquafin nu al bezig met de aanleg van de nodige collectoren. De werken in de Strijlandstraat, Hoezenbroekstraat en Lenniksestraat zijn vorig jaar afgerond. Intussen is aannemer Heijmans gestart met het volgende project, dat zich grotendeels situeert in de velden tussen het centrum van Gooik en de Lettrebeekstraat, waar de toekomstige zuiveringsinstallatie zal komen.

Toch zal er ook in enkele straten worden gewerkt. Marianne Verhaert, projectmanager van Aquafin, geeft meer uitleg: “We voorzien de aanleg van een nieuwe afvalwatercollector in delen van de Uidekrijstraat, Bronnenweg, Gooikeveldstraat, Koekoekstraat, Terlostraat, Hoezebroekstraat, Dorpsstraat, Letterbeekstraat  en Houteman. Tegelijk zal rioolbeheerder Infrax een gescheiden riolering aanleggen in de Zijpstraat, Dorpstraat, Eeckelstraat en de Paddenbroekstraat. Om de woningen maximaal bereikbaar te houden, zal onze aannemer in verschillende fasen werken. De eerste fase is eigenlijk al gestart, maar omvat grotendeels het klaarmaken van de werf. Intussen bereiden ook de verschillende nutsbedrijven de komst van de rioleringswerken voor door hier en daar leidingen te verplaatsen.”

Op dinsdag 11 februari 2014 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer informatie krijgen over de verdere fasering. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in de schuur van GC De Cam, Dorpsstraat 67 te Gooik.

Contacteer ons
Marianne Verhaert Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar