Gescheiden stelsel voor Entrepotstraat en Callaertstraat

Vrijdag 5 april 2013 — Op 29 april starten de rioleringswerken in de Entrepotstraat en Callaertstraat in Sint-Niklaas. Aquafin zal er in samenwerking met het stadsbestuur een gescheiden stelsel aanleggen, zodat het regen- en afvalwater voortaan apart zullen afgevoerd worden. Aquafin zal het afvalwater, goed voor ongeveer 40.000 liter per dag, zuiveren op haar rioolwaterzuiveringsinstallatie in Beveren. Het propere regenwater wordt aangesloten op de Klapperbeek, gelegen tussen het spoor en de Grote Heimelinkstraat.

“De werken starten eigenlijk in de Grote Heimelinkstraat, naast de tunnel” weet Yannis Pieters, projectmanager van Aquafin. “Van daaruit werken we verder richting Entrepotstraat en Callaertstraat. Voor de opvang van het regenwater kunnen we de bestaande riolering grotendeels gebruiken. Ook de grachten in de Kallohoekstraat worden hierop aangesloten. Voor de inzameling van het afvalwater zullen we een nieuwe buis plaatsen in de Entrepotstraat en Callaertstraat. Ne de rioleringswerken zal de wegenis in een volledig nieuw kleedje gehuld worden. “

Om de hinder voor de omwonenden en bedrijven zo veel mogelijk te bepreken, zal de aannemer in fasen werken. Elke fase zal steeds afgewerkt worden met een onderlaag asfalt, voordat de volgende fase start. Voetpaden worden zolang mogelijk behouden en worden slechts opgebroken wanneer dit noodzakelijk is voor de werken. De eerste fase start op 29 april ter hoogte van de spoorwegtunnel en zal tot eind mei duren. In de eerste helft van juni zal er gewerkt worden ter hoogte van het kruispunt Grote Heimelinkstraat / Entrepotstraat. Tijdens deze fase zal dit kruispunt volledig afgesloten zijn voor het verkeer.

Op maandag 8 april 2013 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De aanwezigen krijgen er meer uitleg over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. De infoavond zal doorgaan om 19u30 in de trouwzaal van het stadhuis.