Gescheiden rioleringsstelsel voor Kruibeekse Kromstraat

Donderdag 26 november 2015 — Momenteel bereidt riopact, het samenwerkingsverband tussen drinkwatermaatschappij De Watergroep en rioolwaterzuiveraar Aquafin dat in Kruibeke instaat voor het rioolbeheer, in samenwerking met de gemeente het rioleringsproject “Kromstraat” voor. Op dinsdag 1 december 2015 organiseren de projectpartners een infovergadering om de werken toe te lichten aan de omwonenden en eventuele vragen te beantwoorden.

Aart Luyten, projectmanager van rioolbeheerder riopact, vat het project kort samen: “We gaan een gescheiden rioleringsstelsel realiseren. Dat wil dus zeggen dat voortaan het afvalwater en het regenwater apart zullen worden afgevoerd.  Daarom zullen we een nieuwe afvalwaterriolering aanleggen in de Kromstraat en in een deel van de Boerenstraat.  We bouwen ook een pompstation dat mee zal instaan voor het transport van het afvalwater richting de waterzuiveringsinstallatie.”

De rioleringswerken door riopact beperken zich tot het openbaar domein. Om afval- en hemelwater vanaf de bron te kunnen scheiden, dienen er echter ook werken op perceelsniveau te gebeuren. “We vinden het belangrijk de omwonenden zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen van de geplande werken en kiezen er daarom voor nu al een infoavond te organiseren”, zegt projectmanager Luyten. “We stellen dan de rioleringswerken wat meer in detail voor en gaan ook de afkoppelingswerken die op perceelsniveau dienen te gebeuren, verder toelichten.”

De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel houdt dus ook in dat de omwonenden het afvalwater en het regenwater gescheiden dienen aan te bieden. “Om hen daarbij te helpen, zal er een afkoppelingsdeskundige aangesteld worden. Die zal samen met de eigenaars voor elke woning een individueel afkoppelingsplan opmaken.”

De infoavond start om 19.00u en gaat door in de brouwerij aan het Onze Lieve Vrouwplein 18 in Kruibeke.