Gescheiden rioleringsstelsel voor Kruibeekse Hofstraat

Dinsdag 30 september 2014 — Momenteel bereidt RioPACT, rioolbeheerder van de gemeente Kruibeke, in samenwerking met de gemeente het rioleringsproject “Hofstraat” voor. Op woensdag 1 oktober 2014 organiseren de projectpartners een infovergadering om het project toe te lichten aan de omwonenden en eventuele vragen te beantwoorden.

Aart Luyten, projectmanager van rioolbeheerder RioPACT, beschrijft de werken al even: “We gaan een gescheiden rioleringsstelsel realiseren en zullen daarom een nieuwe afvalwaterriolering aanleggen in de Hofstraat, tussen de Tulpenstraat en de Molenstraat. Parallel hiermee gaan we dan ook een nieuwe regenwaterleiding aanleggen. Naast de Akkerstraat bouwen we bovendien een bufferbekken.”

Aquafin is nog volop bezig de nodige vergunningen te verzamelen. “We vinden het echter belangrijk de omwonenden zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen van de geplande werken en kiezen er daarom voor nu al een infoavond te organiseren”, zegt projectmanager Luyten. “Zodra alle vergunningen verkregen zijn en we een aannemer hebben aangesteld, gaan we het werk concreet inplannen. Vlak voor de werken van start gaan, dat zal in 2015 zijn, gaan we dan een tweede infoavond organiseren waarin we de buurtbewoners zullen informeren over zaken als timings en faseringen.”

De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel houdt ook in dat de omwonenden het afvalwater en het regenwater gescheiden dienen aan te bieden. “Om hen daarbij te helpen, zal er een afkoppelingsdeskundige aangesteld worden. Die zal samen met de eigenaars voor elke woning een individueel afkoppelingsplan opmaken.”

De infoavond start om 19.30u en gaat door in de brouwerij aan het Onze Lieve Vrouwplein 18 in Kruibeke.