Skip to Content

Gescheiden rioleringsstelsel voor Kruibeekse Hofstraat

Momenteel bereidt RioPACT, rioolbeheerder van de gemeente Kruibeke, in samenwerking met de gemeente het rioleringsproject “Hofstraat” voor. Op woensdag 1 oktober 2014 organiseren de projectpartners een infovergadering om het project toe te lichten aan de omwonenden en eventuele vragen te beantwoorden.

Aart Luyten, projectmanager van rioolbeheerder RioPACT, beschrijft de werken al even: “We gaan een gescheiden rioleringsstelsel realiseren en zullen daarom een nieuwe afvalwaterriolering aanleggen in de Hofstraat, tussen de Tulpenstraat en de Molenstraat. Parallel hiermee gaan we dan ook een nieuwe regenwaterleiding aanleggen. Naast de Akkerstraat bouwen we bovendien een bufferbekken.”

Aquafin is nog volop bezig de nodige vergunningen te verzamelen. “We vinden het echter belangrijk de omwonenden zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen van de geplande werken en kiezen er daarom voor nu al een infoavond te organiseren”, zegt projectmanager Luyten. “Zodra alle vergunningen verkregen zijn en we een aannemer hebben aangesteld, gaan we het werk concreet inplannen. Vlak voor de werken van start gaan, dat zal in 2015 zijn, gaan we dan een tweede infoavond organiseren waarin we de buurtbewoners zullen informeren over zaken als timings en faseringen.”

De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel houdt ook in dat de omwonenden het afvalwater en het regenwater gescheiden dienen aan te bieden. “Om hen daarbij te helpen, zal er een afkoppelingsdeskundige aangesteld worden. Die zal samen met de eigenaars voor elke woning een individueel afkoppelingsplan opmaken.”

De infoavond start om 19.30u en gaat door in de brouwerij aan het Onze Lieve Vrouwplein 18 in Kruibeke.

Contacteer ons
Aart Luyten 0476 97 72 46
Nico Van Gestel 0472 60 32 55
Aart Luyten 0476 97 72 46
Nico Van Gestel 0472 60 32 55
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar