Skip to Content

Feestelijke opening Magdalena Vermeeschlaan

Op vrijdag 4 april nodigen Aquafin en het gemeentebestuur van Hove de omwonenden van de Magdalena Vermeeschlaan uit op de officiële opening van de weg. Hiermee wordt een periode afgesloten waarin het geduld van de Hovenaars meer dan eens op de proef is gesteld. Ma ar het resultaat mag er zijn!

Door de aanleg van een gescheiden riolering, mag er vandaag geen regenwater meer in de afvalwaterleiding terecht komen. Daarom heeft Aquafin een aparte opvang voor het regenwater voorzien. De keuze is daarbij gevallen op open grachten en wadi’s in het midden van de rijbaan. Een controversiële keuze, zo bleek. “Veel bewoners maakten zich zorgen over de veiligheid”, verduidelijkt Min Huet, projectmanager van Aquafin. “Daarom heeft de gemeente langs de grachten “varkensruggen” voorzien, kleine betonnen drempels die de wagens moeten verhinderen in de gracht te rijden. Nu de straat af is, horen we gelukkig toch positieve commentaren.”

De grachten en wadi’s waren niet het enige struikelblok. In september 2013 ging aannemer Huijbrechts failliet. Hierdoor lag de werf noodgedwongen enkele weken stil. Min Huet: “ We zijn zo snel mogelijk op zoek gegaan naar een aannemer die de half afgewerkte werf wou overnemen. Die hebben we nog relatief snel gevonden. De nieuwe aannemer DCA heeft de resterende werken in recordtempo uitgevoerd, waardoor we nu de straat feestelijk kunnen inhuldigen.”

Hoewel het project niet van een leien dakje liep, is de communicatie met de buurt altijd vlot verlopen. Min Huet: “We willen dan ook van de gelegenheid gebruik maken om bewonersafgevaardigde Katia Devriendt in de bloemetjes te zetten. Haar rol in de goede verstandhouding met de buurt is van onschatbare waarde geweest. Zij was zowel voor ons als voor de bewoners de spreekbuis en heeft zich tot het uiterste ingezet om alle partijen tevreden te houden. Daarom: bedankt Katia!”

De feestelijke inhuldiging vindt plaats op vrijdag 4 april 2014 van 17.30 tot 19.00 uur ter hoogte van het kruispunt van de Magdalena Vermeeschlaan met Wanninckhove. Uiteraard is ook de pers van harte welkom.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar