Skip to Content

Europese investeringsbank leent Aquafin 200 miljoen euro voor zuivering en bescherming van het water in Vlaanderen

De EIB en Aquafin hebben vandaag de tweede schijf ondertekend van de lening van 200 miljoen euro die in oktober 2012 werd toegezegd. Met deze ondertekening komt een kredietlijn van 150 miljoen euro ter beschikking voor de verdere uitbouw en optimalisatie van de zuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen.

Het gaat om de achtste lening van de EIB aan Aquafin sinds 1994, wat de totale steun van deze instelling voor investeringen in de Vlaamse waterzuiveringsinfrastructuur op 1,4 miljard euro brengt. De leningen van de EIB dekken de helft van de financieringsbehoeften op lange termijn van Aquafin. De andere helft is afkomstig van commerciële financiering, waarbij het aandeel van institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen steeds groeit.

De tweede schijf wordt voor de EIB ondertekend door vice-president Pim Van Ballekom, en voor Aquafin door Jhony Van Steen, bestuurder, en Luc Bossyns, gedelegeerd bestuurder. “Voor Aquafin is de financiering door de EIB van groot belang, omdat de financiële crisis het bijna onmogelijk maakt voor bedrijven om langetermijnleningen op 30 jaar af te sluiten met de nationale commerciële banken”, licht Luc Bossyns toe. “Die termijn is voor Aquafin belangrijk, omdat de opgeleverde zuiveringsinfrastructuur over dertig jaar wordt terugbetaald via het gewest en de drinkwaterfactuur. Ook de interestvoet is voordeliger dan die van commerciële banken.”

Aan de toekenning van deze lening ging een due-diligence audit vooraf, waarin Aquafin uiteraard werd gescreend op de kostprijs van de waterzuivering, maar ook op zijn toekomstgerichtheid. Inspanningen om te anticiperen op de klimaatverandering, onze technologische performantie en innovatieve kracht waren bepalend voor het voortzetten van het partnership.

Contacteer ons
Nico Van Gestel Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar