Europese investeringsbank leent Aquafin 200 miljoen euro voor zuivering en bescherming van het water in Vlaanderen

Vrijdag 15 maart 2013 — De EIB en Aquafin hebben vandaag de tweede schijf ondertekend van de lening van 200 miljoen euro die in oktober 2012 werd toegezegd. Met deze ondertekening komt een kredietlijn van 150 miljoen euro ter beschikking voor de verdere uitbouw en optimalisatie van de zuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen.

Het gaat om de achtste lening van de EIB aan Aquafin sinds 1994, wat de totale steun van deze instelling voor investeringen in de Vlaamse waterzuiveringsinfrastructuur op 1,4 miljard euro brengt. De leningen van de EIB dekken de helft van de financieringsbehoeften op lange termijn van Aquafin. De andere helft is afkomstig van commerciële financiering, waarbij het aandeel van institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen steeds groeit.

De tweede schijf wordt voor de EIB ondertekend door vice-president Pim Van Ballekom, en voor Aquafin door Jhony Van Steen, bestuurder, en Luc Bossyns, gedelegeerd bestuurder. “Voor Aquafin is de financiering door de EIB van groot belang, omdat de financiële crisis het bijna onmogelijk maakt voor bedrijven om langetermijnleningen op 30 jaar af te sluiten met de nationale commerciële banken”, licht Luc Bossyns toe. “Die termijn is voor Aquafin belangrijk, omdat de opgeleverde zuiveringsinfrastructuur over dertig jaar wordt terugbetaald via het gewest en de drinkwaterfactuur. Ook de interestvoet is voordeliger dan die van commerciële banken.”

Aan de toekenning van deze lening ging een due-diligence audit vooraf, waarin Aquafin uiteraard werd gescreend op de kostprijs van de waterzuivering, maar ook op zijn toekomstgerichtheid. Inspanningen om te anticiperen op de klimaatverandering, onze technologische performantie en innovatieve kracht waren bepalend voor het voortzetten van het partnership.