Eerste Aquafin Safety Award is voor Wegenwerken De Moor

Eerste Aquafin Safety Award is voor Wegenwerken De Moor

Aandacht voor propere waterlopen en een klimaatbestendige leefomgeving staan vandaag meer dan ooit op de voorgrond, zowel binnen als buiten de watersector. De omstandigheden voor het uitvoeren van infrastructuurwerken om die doelstellingen te bereiken, worden wel almaar complexer. Samen met zijn technische partners werkt Aquafin volop aan sterke projectteams om de uitdagingen aan te pakken. De jaarlijkse Aquafin Awards zijn intussen een vaste waarde waarmee het bedrijf zijn waardering voor de samenwerking uitdrukt. Voor het eerst werd er dit jaar ook een Safety Award uitgereikt.

Een goede waterkwaliteit behalen, nieuwe wetgeving, extreem droge periodes en stortbuien die elkaar afwisselen, versnipperde bevoegdheden, …in het dichtbevolkte Vlaanderen zijn de uitdagingen voor de rioleringssector bijzonder groot. We hebben dan ook nood aan sterke projectteams waarin zowel aannemer, studiebureau als opdrachtgever zijn rol opneemt én waarin wederzijds respect en vertrouwen en een goede communicatie centraal staan.

Charter Verbindend Samenwerken

Aquafin nam in 2022 het initiatief voor een traject rond ‘Verbindend Samenwerken’ met de studiebureaus. Dat leidde in het najaar tot een gezamenlijk charter met 7 leidende principes. “Deze vernieuwde samenwerking is een echte mijlpaal voor ons,” zegt Erwin Malcorps, directeur van Sweco Belgium. “Hiermee kunnen we de vele projecten die op de plank liggen, goed aanpakken. Ook internationaal zien we dergelijke nieuwe samenwerkings- en contractvormen ontstaan die verder gaan dan de klassieke klant-leverancier benadering. Ze laten toe om beter samen te werken en sneller tot resultaten te komen.”

Ook met de uitvoerders van de projecten, de aannemers, wil Aquafin tot een nieuwe manier van samenwerken komen. Danny Baeten, directeur Projectmanagement: “Ook in de uitvoeringsfase steken vaak nog onzekere factoren de kop op. Denk maar aan de aanwezigheid van PFAS in de ondergrond, bemalingen, de veelheid aan stakeholders waarmee moet rekening gehouden worden … In co-creatie gaan we ook met de aannemers aan de slag voor een gelijkaardig traject.”

Eerste Safety Award

Een belangrijk aspect binnen een sterk partnership is de aandacht voor veiligheid, zowel op de werf als voor de buurt. Met een nog steeds groeiend pakket aan veiligheidsvoorschriften, -opleidingen en -procedures, wil Aquafin het veiligheidsbewust denken en handelen in de sector vergroten. Met de allereerste Safety Award kende deze editie van de Aquafin Awards een ware primeur. Voor het eerst sprong er het afgelopen jaar een aannemer bovenuit die qua veiligheidsattitude op alle vlakken prima scoort, en dat is Wegenwerken De Moor uit Wetteren. De Moor was de voorbije jaren een naam die geregeld terugkwam in onze rankings en won de award voor aannemers vorig jaar nog.

Hun veiligheidsbewustzijn uit zich onder meer in een goede zichtbaarheid op de werf, het consequent respecteren van veiligheidsvoorschriften en de aandacht die ze schenken aan opleidingen en veiligheid voor de buurt. Thomas De Lathauwer, COO van De Moor: “Elke nieuwe veiligheidsmaatregel van Aquafin beschouwen wij als een ‘lastige lust’. Lastig omdat het telkens energie, tijd en moeite vraagt. Maar het is ook een lust, want als iedereen ’s avonds weer veilig thuis is gekomen, is het dat waard.”

 

Awards voor aannemers en studiebureaus

Genomineerde aannemers: Besix Infra (Schelle), Vangeel Wegenbouw (Turnhout), Gemoco (Bilzen), Alg. Ondernemingen Scheirlinck (Wichelen) en Gebroeders Van den Berghe (Verrebroek).

Het was Vangeel Wegenbouw die de award mee naar huis nam. Het bedrijf behaalt jaar na jaar hoge kwaliteitsscores bij werken voor Aquafin en ook de inspanningen die het levert om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, vallen op.

Genomineerde studiebureaus: Studiegroep Irtas (Sint-Niklaas), Antea Group (Antwerpen), Groep Infrabo (Westerlo), Sweco Belgium (Brussel) en Bureau Cnockaert (Wervik).

Studiegroep Irtas behaalde het afgelopen jaar de hoogste Net Promotor Score (NPS) en was zeer actief betrokken bij het traject dat Aquafin opzette met de studiebureaus rond ‘Verbindend samenwerken’.

 

Projectteams in de kijker

Dit jaar vielen twee projectteams in de prijzen, één voor een project op publiek domein en één voor een project aan Aquafin-infrastructuur:

  • Publiek domein: Sanering afvalwater Vossenhol (Maldegem) met aannemer Gebroeders Van den Berghe en studiebureau Sweco
  • Eigen (Aquafin) domein: Vervangingsprogramma van defosfatatietanks op verschillende RWZI’s met projectpartners CGK, Elmech en P&I

Proficiat aan alle winnaars!

 

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar