Een jaar werken voor zuivere Jachtbeek

Er zal het komende jaar hard gewerkt worden in Temse. In juni starten Aquafin en rioolbeheerder RioPAct er met rioleringswerken, om het afvalwater van ruim 230 inwoners aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Aangezien dit vandaag nog ongezuiverd in de Jachtbeek belandt, zal binnen een jaar de waterkwaliteit van deze beek zichtbaar verbeteren.

“In totaal zullen we hiervoor in acht verschillende straten werken” schetst Wim Verhelst, projectmanager van Aquafin. “Het gaat meer bepaald om de Steenweg Hulst Lessen, Oude Heirweg, Hogenakkerstraat, Hofstraat, Kerkstraat, Burmtiendestraat, Ruissstraat en Schrijnstraat. Uiteraard zullen we niet overal tegelijk werken. Om de bereikbaarheid van de woningen maximaal te garanderen, zal de aannemer in verschillende fasen werken. Bovendien zullen we niet overal het wegdek opbreken, op een aantal plaatsen passen we enkel de beek aan. In de straten waar we effectief nieuwe riolering leggen, met name in de Hofstraat, Hogenakkerstraat, Oude Heirweg, Steenweg Hulstlessen, Kerkstraat, Burmtiendestraat, Ruisstraat en Schrijnstraat, voorzien we een gescheiden stelsel met afzonderlijke opvang voor regen- en afvalwater”

De aanleg van een gescheiden riolering heeft pas zin als ook de omwonenden het regenwater afkoppelen van de riolering. Wim verhelst: “Iedereen heeft intussen bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe die afkoppeling het best gebeurt. Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik of infiltratie. Lukt dat niet, dan kan het aangesloten worden op het openbaar regenwaterstelsel dat RioPact zal aanleggen.”

Op dinsdag 13 mei organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De aanwezigen krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Deze zal doorgaan om 19u30 uur in Het Gildenhuis, Kaaistraat 10 in Tielrode

Veerle Boey

adviseur Communicatie, Aquafin

Wim Verhelst

projectmanager, Aquafin

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be