Een jaar werken voor zuivere Jachtbeek

Maandag 12 mei 2014 — Er zal het komende jaar hard gewerkt worden in Temse. In juni starten Aquafin en rioolbeheerder RioPAct er met rioleringswerken, om het afvalwater van ruim 230 inwoners aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Aangezien dit vandaag nog ongezuiverd in de Jachtbeek belandt, zal binnen een jaar de waterkwaliteit van deze beek zichtbaar verbeteren.

“In totaal zullen we hiervoor in acht verschillende straten werken” schetst Wim Verhelst, projectmanager van Aquafin. “Het gaat meer bepaald om de Steenweg Hulst Lessen, Oude Heirweg, Hogenakkerstraat, Hofstraat, Kerkstraat, Burmtiendestraat, Ruissstraat en Schrijnstraat. Uiteraard zullen we niet overal tegelijk werken. Om de bereikbaarheid van de woningen maximaal te garanderen, zal de aannemer in verschillende fasen werken. Bovendien zullen we niet overal het wegdek opbreken, op een aantal plaatsen passen we enkel de beek aan. In de straten waar we effectief nieuwe riolering leggen, met name in de Hofstraat, Hogenakkerstraat, Oude Heirweg, Steenweg Hulstlessen, Kerkstraat, Burmtiendestraat, Ruisstraat en Schrijnstraat, voorzien we een gescheiden stelsel met afzonderlijke opvang voor regen- en afvalwater”

De aanleg van een gescheiden riolering heeft pas zin als ook de omwonenden het regenwater afkoppelen van de riolering. Wim verhelst: “Iedereen heeft intussen bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe die afkoppeling het best gebeurt. Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik of infiltratie. Lukt dat niet, dan kan het aangesloten worden op het openbaar regenwaterstelsel dat RioPact zal aanleggen.”

Op dinsdag 13 mei organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De aanwezigen krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Deze zal doorgaan om 19u30 uur in Het Gildenhuis, Kaaistraat 10 in Tielrode