Skip to Content

Duizend sportievelingen nemen hun hoedje af voor de Kleine Nete

Vandaag is het feest op en rond de Kleine Nete in Kasterlee. De rivier behoort tot een van de schoonste waterlopen in Vlaanderen, en dat wordt gevierd met Chap’eau, een sport- en spelfestijn voor jong en oud.

Maar liefst duizend sportievelingen kwamen vandaag afgezakt naar de Ark Van Noë in Kasterlee, om er te komen fietsen, wandelen, mountainbiken en kajakken. Want het gaat goed met de waterkwaliteit van de Kleine Nete, en dat mag gevierd worden. VMM, Aquafin, Natuurpunt, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, de gemeenten Kasterlee, Retie en Geel en aannemers en studiebureaus hebben de voorbije decennia hard gewerkt om het huishoudelijk afvalwater van de regio te zuiveren, en met succes. Want de Kleine Nete behoort tot een van de zuiverste waterlopen van Vlaanderen.

Om dat te demonstreren, organiseerde Aquafin deze ochtend een bevissing van de waterloop. De vangst was een gigantisch succes. De meest voorkomende soorten waren grondel en paling, maar ook serpeling, blauwbandgrondel, driedoornige stekelbaars, zeelt, blankvoorn, Europese meerval en baars waren van de partij. Het meest opvallend was de vangst van een kleine modderkruiper, een Europees beschermde soort, en bermpje, een soort die in Vlaanderen beschermd  is. Voorts ving Aquafin ook enkele exoten, met name de Amerikaanse rivierkreeft en de Chinese wolhandkrab. De grote diversiteit aan vis bewijst onomstotelijk dat de Kleine Nete herleeft. Chap’eau dus voor de Kleine Nete!

Contacteer ons
Valerie Lievens hoofd Communicatie, Aquafin
Valerie Lievens hoofd Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar