Skip to Content

Drie weken vertraging voor werken Krawatenstraat in Kortenaken

Aquafin voert momenteel rioleringswerken uit in de Krawatenstraat ter hoogte van de Velp in Kortenaken-centrum. De aanleg van de riolering gebeurt via ondergrondse boringen waarbij de leidingen letterlijk van de ene put naar de andere put wordt geboord. Begin juli startte de aannemer met een boring onder de Velp door vanaf gashandelaar Arnauts richting Krawatenstraat 15. Normaal zouden deze werken tegen begin augustus klaar zijn. Helaas raakte de boorkop vorige week beschadigd waardoor de boringswerken op dit moment stil liggen.

“We vermoeden dat de werken hierdoor een drietal weken vertraging oplopen. Dit betekent dat de Krawatenstraat ten vroegste begin oktober terug opengesteld kan worden voor het verkeer”, vertelt Stefan Imbrechts, projectmanager bij Aquafin. “De boring onder de Velp door is erg complex. De boorkop moet rakelings langs de betonnen paalfunderingen van de brug passeren. Ondanks dat er vooraf verschillende proefboringen zijn gebeurd, werden er toch één paal aan de linkeroever lichtjes geraakt. Er is geen gevaar voor de stabiliteit van de brug, maar de boorkopmessen hebben hierdoor erg veel slijtage opgelopen. Om aan de rechteroever door de harde kleilagen te kunnen boren, moet de boorkop eerst vervangen worden. Gezien de boorkop zich net midden onder de Velp bevindt, is dit geen gemakkelijke klus. We vermoeden dat de werken hierdoor minimum een drietal weken vertraging oplopen. Ook de geplande werken ter hoogte van de Lapstraat zullen hierdoor qua timing opschuiven.”

Contacteer ons
Stefan Imbrechts Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Stefan Imbrechts Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar