Doe mee met Operatie Perforatie!

Maak gaatjes in verharde oppervlakten

Woensdag 14 maart 2018 — Nergens in Europa wordt er zoveel open ruimte per inwoner ingenomen als in Vlaanderen. Daardoor krijgt regenwater nog nauwelijks de kans om in de bodem te dringen, met wateroverlast én bodemverdroging tot gevolg. Niets aan te doen? Toch wel! Stel je voor dat je een megagrote perforator zou nemen en in die verharde oppervlakten “gaatjes” zou maken, die je anders inricht, met groene en blauwe elementen. Dat is exact wat Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte bedoelen met ‘Operatie Perforatie’.

Met de campagne ‘Operatie Perforatie’ willen Infopunt Publieke Ruimte en rioolwaterzuiveraar Aquafin Vlaanderen aanzetten om stukjes verharde oppervlakte in de (semi)-openbare ruimte op te breken en te vervangen door groen of door waterdoorlatende materialen. “We moeten regen veel meer als een geschenk uit de hemel zien en het ook zo koesteren,” zegt Danny Baeten, directeur Business Development & Innovatie bij Aquafin. “In onze infrastructuurprojecten benutten we zoveel mogelijk de opties om regenwater te bufferen en in de bodem te laten infiltreren. Het is een prima adaptatiemaatregel om het risico op wateroverlast te verminderen en het helpt tegelijk bodemverdroging te voorkomen. Dat het niet complex hoeft te zijn en makkelijk ook op kleinere schaal kan, willen we bewijzen met Operatie Perforatie”.

Infopunt Publieke Ruimte, onderdeel van de Voetgangersbeweging, streeft naar een kwaliteitsvolle inrichting van de openbare ruimte in brede zin. Water en groen spelen daarin een belangrijke rol, weet gedelegeerd bestuurder Tom Dhollander: “Behalve dat we ons moeten wapenen tegen nog intensere regenbuien in de toekomst door de klimaatverandering, zijn er nog andere redenen om meer natuur in het straatbeeld te brengen. Denk maar aan het hitte-eilandeffect: grote donkere oppervlakken in de stad absorberen het zonlicht en er is minder wind, waardoor de temperatuur er op warme dagen nog verder stijgt. Water en groen zorgen dan voor een afkoelend effect, met een positieve impact op de gezondheid van mensen. Bovendien is bewezen dat een groenere leefomgeving ook meer mentale rust geeft.”

Aquafin-prijs voor beste project(en)

Operatie Perforatie richt zich in eerste instantie tot de Vlaamse lokale besturen, verenigingen, jeugdbewegingen, scholen en burgerinitiatieven met een oproep voor projectvoorstellen om een stukje (semi)-openbaar domein te ontharden en anders in te richten. Een jury zal de voorstellen beoordelen op onder meer hun uitvoerbaarheid, engagementen en resultaatsgebieden. Aquafin stelt een geldprijs ter beschikking van in totaal 100.000 euro, die zal toegekend worden voor de realisatie van één of meerdere projecten. Los daarvan zal ook het meest creatieve ontwerp beloond worden met een onderscheiding. De winnaars worden bekend gemaakt op het Congres Publieke Ruimte 2019.

Extra informatie: www.operatieperforatie.be

Einde persbericht

Over Infopunt Publieke Ruimte

Infopunt Publieke Ruimte is het aanspreekpunt voor professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving. De organisatie vertegenwoordigt 45 Vlaamse gemeentebesturen, ruim 90 ondernemingen en organisaties die actief zijn op het gebied van openbare ruimte en 12 Vlaamse overheidsinstellingen en beroepsfederaties.

Over Aquafin

Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de financiering, uitbouw en exploitatie van de bovengemeentelijke infrastructuur voor rioolwaterzuivering. Het bedrijf werkt ook aan een leefomgeving in harmonie met water. Dat betekent proper water in de openbare ruimte, waardoor het weer aangenaam wonen en ontspannen is langs water. Maar ook een duurzame omgang met regenwater, om bodemverdroging te helpen voorkomen en het risico op wateroverlast te verkleinen.

Danny Baeten directeur Business Development & Innovatie
Tom Dhollander gedelegeerd bestuurder Infopunt Publieke Ruimte