Grote werken op komst tussen Merksplas en Beerse

Maandag 25 februari 2013 — Deze avond organiseert Aquafin samen met het gemeentebestuur van Merksplas een infoavond over de geplande infrastructuurwerken in het grensgebied met Beerse. Er staat heel wat op de agenda, want de projectpartners zijn heel wat van plan.

Joke Denys, projectmanager van Aquafin, vat samen: “Wij plannen een afvalwatercollector in de Steenweg op Beerse. De gemeente Merksplas plant de aanleg van een gescheiden riolering in de Steenweg op Beerse en enkele zijstraten (Heiseneinde en Nachtegaalstraat). Voor de opvang van het regenwater betekent dit de herprofilering van de bestaande grachten en de aanleg van enkele nieuwe grachten. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer investeert de gemeente ook in de aanleg van fietspaden langs de gewestweg. Op het grondgebied Beerse neemt rioolbeheerder Infrax de rioleringswerken voor zijn rekening. Aquafin sluit de werken af in de Merksplasseweg met de aanleg van een collector, de bouw van een pompstation en een persing onder het kanaal door richting Peerdekensstraat.”

Een groot project met heel wat partners. De werken zullen vermoedelijk pas in de zomer van 2014 starten. Toch worden de omwonenden op het grondgebied Merksplas nu al uitgenodigd voor een eerste infoavond. Het is namelijk belangrijk tijdig de afkoppelingswerken op privéterrein voor te bereiden. Joke Denys: “Bij de aanleg van een gescheiden stelsel in de straat, vragen we ook aan de omwonenden om hun regenwater af te koppelen van de riolering. Zij krijgen hierover gratis advies van een afkoppelingsdeskundige, die vanavond wordt voorgesteld.” De infoavond zal doorgaan in de fuifzaal van de sporthal ’t Hofeind. De start is voorzien om 20u.

Joke Denys projectmanager at Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie at Aquafin