Skip to Content

Grote werken op komst tussen Merksplas en Beerse

Deze avond organiseert Aquafin samen met het gemeentebestuur van Merksplas een infoavond over de geplande infrastructuurwerken in het grensgebied met Beerse. Er staat heel wat op de agenda, want de projectpartners zijn heel wat van plan.

Joke Denys, projectmanager van Aquafin, vat samen: “Wij plannen een afvalwatercollector in de Steenweg op Beerse. De gemeente Merksplas plant de aanleg van een gescheiden riolering in de Steenweg op Beerse en enkele zijstraten (Heiseneinde en Nachtegaalstraat). Voor de opvang van het regenwater betekent dit de herprofilering van de bestaande grachten en de aanleg van enkele nieuwe grachten. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer investeert de gemeente ook in de aanleg van fietspaden langs de gewestweg. Op het grondgebied Beerse neemt rioolbeheerder Infrax de rioleringswerken voor zijn rekening. Aquafin sluit de werken af in de Merksplasseweg met de aanleg van een collector, de bouw van een pompstation en een persing onder het kanaal door richting Peerdekensstraat.”

Een groot project met heel wat partners. De werken zullen vermoedelijk pas in de zomer van 2014 starten. Toch worden de omwonenden op het grondgebied Merksplas nu al uitgenodigd voor een eerste infoavond. Het is namelijk belangrijk tijdig de afkoppelingswerken op privéterrein voor te bereiden. Joke Denys: “Bij de aanleg van een gescheiden stelsel in de straat, vragen we ook aan de omwonenden om hun regenwater af te koppelen van de riolering. Zij krijgen hierover gratis advies van een afkoppelingsdeskundige, die vanavond wordt voorgesteld.” De infoavond zal doorgaan in de fuifzaal van de sporthal ’t Hofeind. De start is voorzien om 20u.

Contacteer ons
Joke Denys projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Joke Denys projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar