De smartphone op en in de pot

Aquafin doet onderzoek naar toiletgewoonten studenten

19 november: wereldtoiletdag. Iedereen zit er dagelijks op, maar wat weten we eigenlijk over het kleinste kamertje? In opdracht van Aquafin voerden studenten Bedrijfsmanagement van de AP Hogeschool eind 2017 een onderzoek uit naar de toiletgewoonten van hun leeftijdsgenoten. Wat blijkt? Studenten kunnen het goed ophouden, want meer dan de helft (54%) gaat maar 1 of 2 keer per dag naar het toilet. Anderzijds gaat één vijfde meer dan 5 keer per dag.

De meeste studenten houden het wel kort, één op drie is op minder dan 5 minuten terug buiten. 45% spendeert tussen de 5 à 10 minuten op het kleinste kamertje en 19% toch tussen de 11 en 20 minuten. Dat bijna één of vijf zo lang op toilet zit, hoeft eigenlijk niet te verbazen als je weet wat ze daar allemaal doen, buiten datgene waarvoor een toilet bedoeld is. Favoriete bezigheden zijn: berichtjes sturen (57%), lezen (27%), telefoneren (21%), muziek luisteren of een serie bekijken (beide 16%). Eén op tien geeft toe al seks te hebben gehad in het kleinste kamertje. Roken is dan weer niet populair, slecht 0,5% doet dat.

Bijna alle studenten nemen hun smartphone mee op toilet (94%). Niet moeilijk dan dat 28% hem ooit al eens heeft laten vallen in de pot. Twee op de drie studenten belt ook effectief iemand op als ze op toilet zitten. Ze letten hierbij wel op dat ze pas doortrekken als het gesprek is afgelopen (42%), dat het niet te lang duurt (39%) en dat de persoon met wie ze bellen niet doorheeft dat ze op het toilet zitten.

En tot slot. Onze Vlaamse studenten zijn vooral vouwers. 68% verkiest toiletpapier vouwen boven proppen (8%). 17% doet beide (en 7% had geen idee waarover het ging). Waarvan dit afhing, hebben de onderzoekers niet bevraagd.

(Einde Persbericht)

_______________________________________________________________________________

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be