De energiebalans van de stedelijke waterkringloop verbeteren

INNERS stelt resultaten voor

Dinsdag 9 juni 2015 — De energiebalans van de stedelijke waterkringloop verbeteren. Dat is het doel van INNERS, dat staat voor INNovatie Energy Recovery Strategies in the urban water cycle.

De stedelijke waterkringloop is niet alleen een systeem dat water transporteert, er gaat ook veel energie in om. Met zo’n 85% is verwarming van water, waaronder het maken van sanitair warm water, verantwoordelijk voor het grootste deel van de verbruikte energie. De stedelijke waterkringloop is ook een potentiële energiebron. Zo kan bijvoorbeeld de warmte die nu verloren gaat, deels teruggewonnen worden uit het rioolwater met een warmtepomp of kan er meer ingezet worden op gisting van afvalwaterzuiveringsslib. INNERS probeert energie uit verschillende onderdelen van de kringloop terug te winnen, energie te besparen en het hergebruik van deze energie te promoten. Elf partners uit Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en België zijn betrokken bij dit Europese project.

In andere INNERS-projecten staat waterzuivering meer centraal: kosten/baten van nieuwe zuiveringsmogelijkheden, online-energieopvolging of ook de positie van een afvalwaterzuiveringsinstallatie als warmteleverancier in een warmtegrid. Ook de energierecuperatie uit regenwater is een realisatie in dit project.

Na jaren van voorbereiding, uitvoering en monitoring wordt het succesvolle INNERS nu afgerond. Op donderdag 11 juni 2015 stellen Aquafin en VLARIO, samen met de overige partners het eindresultaat van hun projecten voor in het stadhuis van Leuven.

Het volledige programma en inschrijfmodule vind je op www.vlario.be/inners.

Kris De Gussem Aquafin
Wendy Francken Vlario