Skip to Content

De energiebalans van de stedelijke waterkringloop verbeteren

INNERS stelt resultaten voor

De energiebalans van de stedelijke waterkringloop verbeteren. Dat is het doel van INNERS, dat staat voor INNovatie Energy Recovery Strategies in the urban water cycle.

De stedelijke waterkringloop is niet alleen een systeem dat water transporteert, er gaat ook veel energie in om. Met zo’n 85% is verwarming van water, waaronder het maken van sanitair warm water, verantwoordelijk voor het grootste deel van de verbruikte energie. De stedelijke waterkringloop is ook een potentiële energiebron. Zo kan bijvoorbeeld de warmte die nu verloren gaat, deels teruggewonnen worden uit het rioolwater met een warmtepomp of kan er meer ingezet worden op gisting van afvalwaterzuiveringsslib. INNERS probeert energie uit verschillende onderdelen van de kringloop terug te winnen, energie te besparen en het hergebruik van deze energie te promoten. Elf partners uit Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en België zijn betrokken bij dit Europese project.

In andere INNERS-projecten staat waterzuivering meer centraal: kosten/baten van nieuwe zuiveringsmogelijkheden, online-energieopvolging of ook de positie van een afvalwaterzuiveringsinstallatie als warmteleverancier in een warmtegrid. Ook de energierecuperatie uit regenwater is een realisatie in dit project.

Na jaren van voorbereiding, uitvoering en monitoring wordt het succesvolle INNERS nu afgerond. Op donderdag 11 juni 2015 stellen Aquafin en VLARIO, samen met de overige partners het eindresultaat van hun projecten voor in het stadhuis van Leuven.

Het volledige programma en inschrijfmodule vind je op www.vlario.be/inners.

Contacteer ons
Kris De Gussem Aquafin
Wendy Francken Vlario
Kris De Gussem Aquafin
Wendy Francken Vlario
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar