De Big Jump in Wetteren: waterkwaliteit Molenbeek leidt tot grotere biodiversiteit

De Big Jump in Wetteren: waterkwaliteit Molenbeek leidt tot grotere biodiversiteit

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Wetteren organiseert Natuurpunt een springplaats in de Molenbeek aan de Molenbeekweg.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Molenbeek

De voorbije jaren heeft Aquafin hard gewerkt om de waterkwaliteit van de Molenbeek op te krikken. Door het aanleggen van enkele belangrijke collectoren in het centrum van Wetteren en in Massemen heeft Aquafin op enkele jaren tijd het afvalwater van 8.000 extra inwoners aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk.

De kwaliteit van de Molenbeek is echter ook afhankelijk van het geloosde afvalwater in Sint-Lievens-Houtem. Daar werd eind 2011 de gloednieuwe zuiveringsinstallatie van Bavegem in gebruik genomen, die maar liefst 14 miljoen liter afvalwater per dag kan zuiveren. Momenteel behandelt deze installatie het afvalwater van 8000 inwoners.

Het effect van bovenvermelde inspanningen op de Molenbeek is dan ook merkbaar: de fysisch-chemische waterkwaliteit verbeterde van zwaar verontreinigd in de jaren ’90 tot matig verontreinigd nu. De biologische waterkwaliteit evolueerde mee van zeer slecht tot matig. Deze verbetering is ook merkbaar door de hernieuwde aanwezigheid van vissen: in 1996 was er geen visleven terug te vinden in de Molenbeek, maar tijdens de laatste bevissing werden al 5 algemene soorten gevangen.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater.  Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Big Jump 2014

Waar wordt mijn afvalwater gezuiverd: zuiveringsgebieden in de omgeving van Wetteren
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie at Aquafin