De Big Jump in Wetteren: waterkwaliteit Molenbeek leidt tot grotere biodiversiteit

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Wetteren wordt er in de Molenbeek gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Molenbeek

De voorbije jaren heeft Aquafin hard gewerkt om de waterkwaliteit van de Molenbeek op te krikken. Door het aanleggen van enkele belangrijke collectoren in het centrum van Wetteren en in Massemen heeft Aquafin op enkele jaren tijd het afvalwater van 8.000 extra inwoners aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk.

De kwaliteit van de Molenbeek is echter ook afhankelijk van het geloosde afvalwater in Sint-Lievens-Houtem. Daar werd eind 2011 de gloednieuwe zuiveringsinstallatie van Bavegem in gebruik genomen, die maar liefst 14 miljoen liter afvalwater per dag kan zuiveren. Momenteel behandelt deze installatie reeds het afvalwater van 7.000 inwoners, tegen eind 2013 zijn dat er 8.000.

Het effect van bovenvermelde inspanningen op de Molenbeek is dan ook merkbaar: de fysicochemische waterkwaliteit verbeterde van zwaar verontreinigd in de jaren ’90 tot matig verontreinigd nu. De biologische waterkwaliteit evolueerde mee van zeer slecht tot matig. Deze verbetering is ook merkbaar door de hernieuwde aanwezigheid van vissen: in 1996 was er geen visleven terug te vinden in de Molenbeek, maar in 2005 werden al 5 algemene soorten gevangen.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!