De Big Jump in Wachtebeke: blijvende investeringen voor verbetering van waterkwaliteit

De Big Jump in Wachtebeke: blijvende investeringen voor verbetering van waterkwaliteit

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Wachtebeke organiseert Natuurpunt een springplaats in de Moervaart aan de Overledebrug.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Moervaart

In de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Moerbeke wordt het huishoudelijk afvalwater van Wachtebeke, Moerbeke, Eksaarde en Zaffelare gezuiverd vóór het in de Moervaart belandt. Hierdoor heeft het kanaal vanaf Wachtebeke een goede biologische kwaliteit. Toch blijft Aquafin verder investeren in de verbetering van de waterkwaliteit. In 2012 werden er zuiveringsinstallaties in Overslag en Doorslaar in gebruik genomen. Op de planning staat nog de aansluiting  van Sint-Kruis-Winkel, Desteldonk en Mendonk.

In de Moervaart zit er vooral baars en blankvoorn, maar toch kan het visbestand in het kanaal nog fors verbeteren. De visindex geeft namelijk een ‘ontoereikende kwaliteit’ voor de Moervaart. Opsteker is wel dat het mondingsgebied een belangrijke rol speelt als paaizone van het havengebied van het Kanaal Gent-Terneuzen.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Big Jump 2014

Waar wordt mijn afvalwater gezuiverd: zuiveringsgebieden in de omgeving van Wachtebeke.