De Big Jump in Tienen: waterkwaliteit Grote Gete leidt tot grotere biodiversiteit

De Big Jump in Tienen: waterkwaliteit Grote Gete leidt tot grotere biodiversiteit

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Tienen organiseert Natuurpunt een springplaats in de Grote Gete aan de Groot Overlaar ter hoogte van de Pastoorstraat.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

In Hoegaarden wordt 87% van het afvalwater gezuiverd

Ten opzichte van tien jaar geleden is de waterkwaliteit van de Grote Gete sterk verbeterd. Sinds 2004 is de Waalse rioolwaterzuiveringsinstallatie in Jodoigne immers in werking getreden. Bovendien werd in 2009 de waterzuiveringsinstallatie van Inbev aan de brouwerij in Hoegaarden vernieuwd. Een derde waterzuiveringsinstallatie die in dit gebied afvalwater zuivert is die van Hoegaarden.

In het zuiveringsgebied van Hoegaarden wordt momenteel 87% van al het afvalwater gezuiverd, wat een redelijk hoog percentage is. Dat zie je ook aan de kwaliteit van het water in de Grote Gete. Er zitten nu veel meer kreeftjes, weekdieren en insectenlarven in de rivier. Verder kan je er ook beekforel, driedoornige stekelbaars, bermpje, riviergrondel en paling in terugvinden.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Big Jump 2014