De Big Jump in Tervuren: waterkwaliteit de Voer scoort steeds beter

De Big Jump in Tervuren: waterkwaliteit de Voer scoort steeds beter

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Tervuren organiseert Natuurpunt een springplaats in het park Tervuren.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.
 

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Voer

De Voer, die ontspringt nabij de vijvers in het park van Tervuren, moest tot voor kort al het ongezuiverde afvalwater slikken van Tervuren en omstreken. De nieuwe RWZI Tervuren, met een zuiveringscapaciteit van 17.000 inwoners, werd in 2009 in gebruik genomen. Dit bleek onmiddellijk resultaat te hebben op de waterkwaliteit: In het VMM meetpunt t.h.v. Leefdaal evolueerde de biologische waterkwaliteit tussen 2003 en 2011 van slecht naar goed en vertoonde ook de chemische waterkwaliteit een sterke verbetering.

Met slechts 3 vastgestelde vissoorten is het visbestand echter nog een de magere kant. Enkel de driedoornige stekelbaars, de paling en de zeelt werden bij de laatste bevissing in 2011 vastgesteld. Aangezien vispopulaties wat meer tijd nodig hebben om zich te herstellen en ook afhankelijk zijn van andere factoren, zoals de structuur van de waterloop en het wegwerken van vismigratieknelpunten, is dit echter niet uitzonderlijk. Het is afwachten welk resultaat de volgende bevissing van de Voer zal geven.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Big Jump 2014