De Big Jump in Roeselare: zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van het kanaal Roeselare-Leie

De Big Jump in Roeselare: zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van het kanaal Roeselare-Leie

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Roeselare organiseert Natuurpunt een springplaats in het Kanaal Roeselare-Leie.  
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Betere waterkwaliteit leidt tot verhoogd visbestand

Het kanaal Roeselare-Leie wordt gevoed met water dat opgepompt wordt uit de Leie in Ooigem. Er wordt weinig geloosd in het kanaal en er komen weinig beken in uit. De waterkwaliteit is dan ook vrij goed. Beken die het kanaal kruisen, gaan via sifons onder het kanaal door en monden uit in de Mandel. De slechte kwaliteit van de Mandel staat dan ook in groot contrast met de waterkwaliteit van het kanaal. Alleen bij hoge waterstanden komt er ook water uit de Mandel in het kanaal terecht.

Het visbestand van het kanaal is vrij eenzijdig en bestaat voornamelijk uit blankvoorn en baars. Dit wijst op natuurlijke rekrutering. De vispopulatie wordt kunstmatig op peil gehouden door jaarlijkse visuitzettingen. Om tot een natuurlijker evenwichtiger visbestand te komen zijn naast een goede waterkwaliteit, initiatieven nodig om ecologische methoden toe te passen bij dijk- en oeverherstel of actieve inrichting van buitendijkse paaiplaatsen.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Big Jump 2014