De Big Jump in Oudenaarde: waterkwaliteit Schelde leidt tot rijkere biodiversiteit

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Oudenaarde wordt er in de Schelde gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Schelde

Aquafin sloot in de regio van Oudenaarde de voorbije jaren het afvalwater van enkele opwaartse gebieden aan, waardoor nu zo goed als al het afvalwater uit de streek wordt gezuiverd voor het in de Schelde stroomt. Momenteel plaatst Aquafin nog collectoren in de Tivolastraat en in de Bergstraat, zodat het afvalwater van 1.650 extra inwoners opgevangen en gezuiverd wordt. In de komende jaren staan vooral renovaties en afkoppelingen van regenwater en afvalwater op het programma. Dat is nodig om tot nog betere resultaten te komen.

Dankzij de reeds genomen maatregelen ging de waterkwaliteit van de Schelde de laatste jaren in stijgende lijn. In de jaren ’90 had de rivier immers nog een zeer slechte biologische waterkwaliteit en een verontreinigde chemische kwaliteit. Momenteel is de kwaliteit van het water verbeterd en scoort de Schelde op biologisch vlak al matig en op chemisch vlak aanvaardbaar. In het water zit ook heel wat leven, want in 2009 werden in Oudenaarde 9 vissoorten teruggevonden.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!