De Big Jump in Oudenaarde: waterkwaliteit Schelde leidt tot rijkere biodiversiteit

De Big Jump in Oudenaarde: waterkwaliteit Schelde leidt tot rijkere biodiversiteit

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Oudenaarde organiseert Natuurpunt een springplaats in de Schelde aan de Trekweg Linkeroever.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Schelde

Aquafin sloot in de regio van Oudenaarde de voorbije jaren het afvalwater van enkele opwaartse gebieden aan, waardoor nu zo goed als al het afvalwater uit de streek wordt gezuiverd voor het in de Schelde stroomt. Aquafin plaatste recent nog collectoren in de Tivolistraat en in de Bergstraat, zodat het afvalwater van 1.650 extra inwoners opgevangen en gezuiverd wordt. In de komende jaren staan vooral renovaties en afkoppelingen van regenwater en afvalwater op het programma. Dat is nodig om tot nog betere resultaten te komen.

Dankzij de reeds genomen maatregelen ging de waterkwaliteit van de Schelde de laatste jaren in stijgende lijn. In de jaren ’90 had de rivier immers nog een zeer slechte biologische waterkwaliteit en een verontreinigde chemische kwaliteit. Momenteel is de kwaliteit van het water verbeterd en scoort de Schelde op biologisch vlak al matig en op chemisch vlak aanvaardbaar. In het water zit ook heel wat leven, bij de laatste bevissing werden in Oudenaarde 9 vissoorten gevangen.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Big Jump 2014