De Big Jump in Oostende: Spuikom enige Belgisch “schelpdierwater”

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Oostende wordt er aan de Spuikom gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Unieke poel met schelpdierwater

Het water van de havengeul van Oostende is een mengsel van Noordzeewater en zoet oppervlaktewater afkomstig van het kanaal Gent-Oostende en enkele polderwaterlopen.  De duidelijke verbetering van de waterkwaliteit in het Kanaal heeft dan ook een directe impact op de waterkwaliteit van de spuikom, die momenteel als “aanvaardbaar” wordt bestempeld. Aquafin zuivert bijna al het afvalwater uit de regio Oostende op de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Zandvoordestraat. Het gezuiverde water belandt er in het Kanaal. Slechte enkele kleine woonkernen moeten nog aangesloten worden op het zuiveringsnetwerk, met name Wilskerke, Bekegem en Nieuwpoort-Brugsevaart.

Voor kustbewoners en toeristen is de Spuikom een ideale plaats voor watersportrecreatie: vissen, zeilen, duiken, surfen … Sinds 2011 zijn er werken aan de gang om de Spuikom een nieuwe, aantrekkelijke ‘look’ te geven. De steigers werden vernieuwd en de oevers werden natuurvriendelijk ingericht. Dankzij de goede ligging, de weelde aan bodemleven en de visrijkdom trekt het gebied veel vogels aan. Je vindt er een aantal prachtige soorten: de brilduiker, de dodaars, de meerkoet, de fuut en de aalscholver. Bovendien vriest het water in de winter moeilijk dicht, waardoor het gebied dan ook populair is bij eenden en zaagbekken. Het water van de Spuikom draagt de bestemming ‘schelpdierwater’ en is daardoor uniek in Vlaanderen. Het Aquacultuurcentrum van Oostende gebruikt twee zones ervan als kweekparken voor schaal- en schelpdieren.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!