De Big Jump in Oostende: betere waterkwaliteit zorgt voor rijke vispopulatie

De Big Jump in Oostende: betere waterkwaliteit zorgt voor rijke vispopulatie

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Oostende organiseert Natuurpunt een springplaats in de Vaart aan de Roeiclub op de Prins Albertlaan.  
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Rijk visbestand

Het kanaal Gent-Oostende vangt in het laatste deel tussen Brugge en Oostende vooral polderwater op dat via Oostende naar zee wordt afgevoerd. Dit is het gezuiverd afvalwater van de installatie in Oostende Ter hoogte van Oostende heeft het water een matige biologische kwaliteit en een aanvaardbare chemische kwaliteit. Oorzaak hiervan is de toevoer van vervuild Leiewater via het Afleidingskanaal van de Leie.

Het kanaal heeft een rijkelijk visbestand. Dit komt door de open verbinding met zijwaterlopen met een goeie waterkwaliteit en de geleverde inspanningen in de zuivering van het afvalwater. Er wordt geen vis uitgezet dus de grote densiteiten wijzen op natuurlijke rekrutering. Bij de laatste bevissing werden o.a. paling, brasem, kolblei, giebel, karper, blankvoorn, rietvoorn, baars, snoekbaars, bot en dunlipharder gevangen.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Big Jump 2014