De Big Jump in Ninove: inspanningen Aquafin werpen vruchten af

De Big Jump in Ninove: inspanningen Aquafin werpen vruchten af

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Ninove organiseert Natuurpunt een springplaats in de Dender aan de Denderkaai ter hoogte van voetgangersbrug ‘t Oeverstekske.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Demer

Aquafin leverde de afgelopen tien jaar grote inspanningen om de kwaliteit van de Dender te verbeteren. Het waterzuiveringsbedrijf heeft in het Denderbekken namelijk vier nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties in gebruik genomen tussen 2002 en 2011, meer bepaald die van Parike, Lebbeke-Rooien, Sint-Antelinks en Heldergem. Samen zuiveren ze zo’n 780.000 liter afvalwater per dag. Daarnaast werden de oude installaties van Ninove, Dendermonde, Aalst en Liedekerke gerenoveerd, zodat ze een grotere capaciteit kregen. Zo kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Ninove nu dagelijks ongeveer 6,5 miljoen liter afvalwater zuiveren.

Al deze inspanningen hebben ook een duidelijk effect op de waterkwaliteit van de Dender. De voorbije jaren is de fysisch-chemische kwaliteit van het Denderwater fel verbeterd. Het water werd in 2011 ter hoogte van Ninove beoordeeld als niet chemisch verontreinigd en het had een goede biologische kwaliteit.  Ook met het visbestand gaat het uitstekend in de Dender. In 2002 werden slechts 6 soorten gevonden, in 2011 was dit aantal reeds verdubbeld naar 12 soorten, waaronder het beschermde bermpje.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Big Jump 2014