De Big Jump in Mechelen: waterkwaliteit Dijle leidt tot grotere biodiversiteit

De Big Jump in Mechelen: waterkwaliteit Dijle leidt tot grotere biodiversiteit

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Mechelen organiseert Natuurpunt een springplaats in de Dijle aan de Haverwerf.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot groeiende vispopulatie

De afgelopen jaren heeft Aquafin z’n best gedaan om de waterkwaliteit van de Dijle te verbeteren ter hoogte van Mechelen. Zo werd in 2003 de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Mechelen-Noord uitgebreid, zodat deze nu het afvalwater van 90.000 inwoners kan zuiveren. Dat zijn maar liefst 30.000 inwoners meer dan voordien. Dankzij deze aanpassing is zo goed als al het Mechelse afvalwater nu aangesloten op het waterzuiveringsstelsel. Daarom zal Aquafin in de toekomst voornamelijk de bestaande infrastructuur renoveren en werkzaamheden uitvoeren om het afvalwater van het regenwater te scheiden, zodat de waterzuiveringsinstallatie nog beter kan functioneren.

Door de capaciteitsvergroting van de installatie van Mechelen-Noord, maar ook dankzij de opening van vier nieuwe zuiveringinstallaties tussen Leuven en Mechelen (Bonheiden, Boortmeerbeek, Kampenhout en Steenokkerzeel-Noord), is de waterkwaliteit in de Dijle de afgelopen tien jaar stelselmatig verbeterd. In de jaren ’90 was het water chemisch verontreinigd en had het een zeer slechte biologische kwaliteit. Deze waarden zijn gelukkig beter geworden: momenteel heeft het water van de Dijle een matige biologische kwaliteit en een aanvaardbare chemische kwaliteit. Ook met de vissen is het beter gesteld dan tien jaar geleden. In 2003 was er nog geen vis te bespeuren in de Dijle, maar tegenwoordig kunnen vissers toch een mooie buit binnenhalen.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Big Jump 2014

Waar wordt mijn afvalwater gezuiverd: zuiveringsgebieden in de omgeving van Mechelen