De Big Jump in Machelen-Zulte: vissen voelen zich goed in de Leie

De Big Jump in Machelen-Zulte: vissen voelen zich goed in de Leie

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Machelen-Zulte organiseert Natuurpunt een springplaats in de Oude Leiearm.
 Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

De oude Leiearm heeft in Machelen een matige tot aanvaardbare waterkwaliteit en een goede biologische kwaliteit. Dat komt onder andere doordat Aquafin zowat al het huishoudelijk afvalwater uit het zuiveringsgebied Olsene, inclusief de woonkern van Machelen, zuivert voordat het in de Oude Leiearm terechtkomt.

In Machelen zelf werd het visbestand nog nooit gemeten, maar dat gebeurde wel in Grammene in 2005. Toen stelde men een divers visbestand vast met onder meer de volgende soorten: snoekbaars, paling, brasem, bittervoorn, riviergrondel, winde en zonnebaars. Op de Leiearm worden bovendien regelmatig met succes jonge vissen uitgezet.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Lees meer...

Big Jump 2014