De Big Jump in Machelen: waterkwaliteit Oude Leiearm leidt tot grotere biodiversiteit

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Machelen wordt er in de Oude Leiearm gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Oude Leiearm

De Oude Leiearm heeft in Machelen een matige tot aanvaardbare waterkwaliteit en een goede biologische kwaliteit. Dat komt onder andere doordat Aquafin zowat al het huishoudelijk afvalwater uit het zuiveringsgebied Olsene, inclusief de woonkern van Machelen, zuivert voordat het in de Oude Leiearm terechtkomt.

In Machelen zelf werd het visbestand nog nooit gemeten, maar dat gebeurde wel in Grammene in 2005. Toen stelde men een divers visbestand vast met onder meer de volgende soorten: snoekbaars, paling, brasem, bittervoorn, riviergrondel, winde en zonnebaars. Op de Leiearm worden bovendien regelmatig met succes jonge vissen uitgezet.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!