De Big Jump in Maaseik: betere waterkwaliteit leidt tot verhoogd visbestand

De Big Jump in Maaseik: betere waterkwaliteit leidt tot verhoogd visbestand

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Maaseik organiseert Natuurpunt een springplaats in de Maas aan de Nederlandse oever, op grondgebied van de gemeente Roosteren. 
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Rijke vispopulatie

De Maas heeft een goede kwaliteit t.h.v. Maaseik. Tijdens de laatste bevissing werden meer dan 31 verschillende vissoorten aangetroffen, waaronder de ernstig bedreigde elrits, paling, sneep, barbeel, beekforel, donderpad, serpeling en de winde. De Maas is ook rijk aan macro-invertebraten: zo komen hier de larven van schietmotten en eendagsvliegen voor, die beiden zeer gevoelig zijn voor vervuiling.

De waterzuiveringsinfrastructuur van Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi langsheen de Maas zijn reeds enige tijd goed uitgebouwd. Aquafin voert echter continu afkoppelings- en optimalisatieprojecten door in deze regio. Zo werd er regenweerafvoer aangelegd in de Burgemeester Philipslaan en een nieuw verzamelriool gebouwd parallel met de Bosbeek.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Lees meer...

Big Jump 2014