De Big Jump in Lokeren: waterkwaliteit Durme leidt tot grotere biodiversiteit

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Lokeren wordt er in de Durme gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Durme

Er wordt de laatste tijd stevig geïnvesteerd in de waterkwaliteit van de Durme in de streek rond Lokeren. Zo nam Aquafin in 2012 de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Lokeren-Doorslaar in gebruik, waar nu dagelijks zo’n 230.000 liter afvalwater gezuiverd wordt. Momenteel is de zuiveringsinstallatie van Lokeren-Daknam aan de beurt, die een capaciteit zal hebben van 84.000 liter afvalwater. Aquafin leverde de voorbije jaren ook inspanningen om extra afvalwater uit Lochristi aan te sluiten op de bestaande installatie van Lokeren. Om dit mogelijk te maken werd het rioolstelsel aangepast en vernieuwd.

Al deze werkzaamheden zijn zeker niet voor niets geweest. De fysisch-chemische waterkwaliteit van de Durme verbeterde de laatste decennia reeds aanzienlijk en die tendens zal zich de komende jaren voortzetten. De Beneden-Durme had in de jaren ’90 een zwaar verontreinigde kwaliteit, terwijl hij momenteel als aanvaardbaar wordt geklasseerd. Op enkele opwaartse plaatsen is de Durme zelfs niet meer verontreinigd. Wat het aantal vissoorten betreft blijft de Durme de laatste vijf jaren stabiel met een vangst van 10 tot 12 algemene soorten.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!