De Big Jump in Lokeren: waterkwaliteit Durme leidt tot grotere biodiversiteit

De Big Jump in Lokeren: waterkwaliteit Durme leidt tot grotere biodiversiteit

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Lokeren organiseert Natuurpunt een springplaats in de Durme aan het Josephine Charlottepark.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Durme

Er wordt de laatste tijd stevig geïnvesteerd in de waterkwaliteit van de Durme in de streek rond Lokeren. Zo nam Aquafin in 2012 de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Lokeren-Doorslaar in gebruik, waar nu dagelijks zo’n 230.000 liter afvalwater gezuiverd wordt. Momenteel is de zuiveringsinstallatie van Lokeren-Daknam aan de beurt, die een capaciteit zal hebben van 84.000 liter afvalwater. Aquafin leverde de voorbije jaren ook inspanningen om extra afvalwater uit Lochristi aan te sluiten op de bestaande installatie van Lokeren. Om dit mogelijk te maken werd het rioolstelsel aangepast en vernieuwd.

Al deze werkzaamheden zijn zeker niet voor niets geweest. De fysisch-chemische waterkwaliteit van de Durme verbeterde de laatste decennia reeds aanzienlijk en die tendens zal zich de komende jaren voortzetten. De Beneden-Durme had in de jaren ’90 een zwaar verontreinigde kwaliteit, terwijl hij momenteel als aanvaardbaar wordt geklasseerd. Op enkele opwaartse plaatsen is de Durme zelfs niet meer verontreinigd. Wat het aantal vissoorten betreft blijft de Durme de laatste vijf jaren stabiel met een vangst van 10 tot 12 algemene soorten.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Lees meer...

Big Jump 2014

Waar wordt mijn afvalwater gezuiverd: zuiveringsgebieden in de omgeving van Lokeren