De Big Jump in Kortrijk: waterkwaliteit Dender leidt tot grotere biodiversiteit

De Big Jump in Kortrijk: waterkwaliteit Dender leidt tot grotere biodiversiteit

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Kortrijk organiseert Natuurpunt een springplaats in de Bossuit ter hoogte van de Visserskaai.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Positieve trend

Het water van het kanaal Bossuit-Kortrijk heeft in Kortrijk een goede biologische kwaliteit en een aanvaardbare chemische kwaliteit. In het kanaal mag niet geloosd worden en er monden geen beken in uit. De waterkwaliteit wordt bepaald door de kwaliteit van het water dat ter hoogte van de Bossuit uit de Schelde wordt overgepompt en de mate waarin de rivier zichzelf zuivert.

In het kanaal Bossuit-Kortrijk zwemt een behoorlijk aantal vissen, meestal van het type brasem-snoekbaars. Aangezien het visbestand voornamelijk op pijl wordt gehouden door jaarlijkse visuitzettingen, zal de hoeveelheid vissen in het kanaal op korte termijn waarschijnlijk niet veel veranderen. Om het aantal vissoorten te vergroten, zullen er meer natuurvriendelijke oevers moeten komen.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Lees meer...

Big Jump 2014

Waar wordt mijn afvalater gezuiverd: zuiveringsgebieden in de buurt van Kortrijk