De Big Jump in Kortrijk: vispopulatie in stijgende lijn

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Kortrijk zullen o.a. burgemeester Vincent Van Quickenborne, schepen Bert Herrewyn en danser Sinerjey springen in het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Groeiende vispopulatie

Het water van het Kanaal Bossuit-Kortrijk heeft in Kortrijk een goede biologische kwaliteit en een aanvaardbare chemische kwaliteit. In het kanaal mag niet geloosd worden en er monden ook geen beken in uit. Daarom is de waterkwaliteit van het kanaal volledig afhankelijk van de kwaliteit van het water dat ter hoogte van Bossuit uit de Schelde wordt overgepompt en van de mate waarin de rivier in staat is om zichzelf te zuiveren.

In het Kanaal Bossuit-Kortrijk zwemt een behoorlijk aantal vissen, meestal van het type brasem-snoekbaars. Aangezien het visbestand voornamelijk op pijl wordt gehouden door jaarlijkse visuitzettingen, zal de hoeveelheid vissen in het kanaal op korte termijn waarschijnlijk niet veel veranderen. Om het aantal vissoorten te vergroten, zullen er meer natuurvriendelijke oevers moeten komen.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!