De Big Jump in Hoogstraten: Aquafin zuivert er 94% van het afvalwater

De Big Jump in Hoogstraten: Aquafin zuivert er 94% van het afvalwater

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Hoogstraten organiseert Natuurpunt Markvallei een springplaats in de Mark aan de grensovergang in Meersel-Dreef.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater in Hoogstraten boven het Vlaamse gemiddelde

In het zuiveringsgebied van Hoogstraten wordt al 94% van het afvalwater gezuiverd door Aquafin. Daardoor belandt er nog amper vervuild water in de Mark en heeft vooral het water in het afwaartse gedeelte een zeer goede kwaliteit. Ook in het opwaartse gedeelte verbeterde de waterkwaliteit aanzienlijk nadat de zuiveringsinstallatie van Merksplas werd gerenoveerd in 2010 en 2011. Typerend hiervoor is de sterke afname van het stikstofgehalte in de Mark.

Ondanks deze mooie resultaten blijft Aquafin inspanningen leveren om de waterkwaliteit in de Mark nog te verbeteren. Zo zal het bedrijf nieuwe collectoren voorzien in Merksplas langs de bovenlopen van de Mark en in Rijkevorsel langs de Kleine Mark. Aquafin legt momenteel een nieuwe collector aan in Klein Gammel – Hoogstraatsesteenweg. Deze leiding zal op termijn het afvalwater van circa 500 inwoners opvangen en doorvoeren voor zuivering.  Ook de bestaande leidingen die aan vernieuwing toe zijn worden systematisch vervangen. Dit gebeurde bijvoorbeeld onlangs al in de Bredaseweg en in de Klinketstraat. Elk van deze veranderingen draagt bij tot de ecologische verbetering van dit waardevolle valleigebied.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Lees meer...

Big Jump 2014