Skip to Content

De Big Jump in Hoeilaart: waterkwaliteit Ijse verbetert

Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Hoeilaart wordt er in de Ijse gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Ijse

De IJse ontspringt in het Zoniënwoud en mondt in Neerijse uit in de Dijle. Haar loop is op verschillende momenten door de mens gewijzigd, in functie van de watermolens in de vallei. In de gemeentekernen van Hoeilaart en Overijse is de IJse op verschillende plaatsen overwelfd. In 2003 werden de natuurlijke loop en de oevers van de rivier hersteld in het Jan Van Ruusbroec park. De zachte overgang van water naar land werkt zuiverend en is een toevluchtsoord voor zwemvogels en vissen. Daarom zou het goed zijn als ook op andere plaatsen langs de IJse groene oevers aangelegd werden.

Aquafin is al voor de vijfde keer hoofdsponsor van de Big Jump. Het bedrijf zuivert afvalwater in opdracht van het Vlaamse Gewest en heeft dus alle baat bij de extra aandacht voor proper water. Doordat Aquafin het huishoudelijk afvalwater van Hoeilaert opvangt en zuivert in de installatie van Huldenberg, is de waterkwaliteit verbeterd. Toch blijft de kwaliteit op biologisch en chemisch vlak steken op de aanduiding ‘matig tot aanvaardbaar’. Om het water echt schoon te krijgen, moeten nog enkele pijnpunten weggewerkt worden. Zo kan nu bij zware regenval nog vuil water in de IJse stromen dat afkomstig is van de wegen, onder meer de Ring rond Brussel, en van landbouwgronden.

Uit metingen in 2005 bleek dat er ter hoogte van Hoeilaart meer vissen in de IJse zwemmen dan voor de opstart van de zuiveringsinstallatie in Huldenberg. De soorten blijven echter beperkt tot driedoornige stekelbaars en riviergrondels. Hoewel het potentieel aanwezig is, blijft de visindex dus ontoereikend.

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar