De Big Jump in Hoeilaart: waterkwaliteit Ijse verbetert

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Hoeilaart wordt er in de Ijse gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Ijse

De IJse ontspringt in het Zoniënwoud en mondt in Neerijse uit in de Dijle. Haar loop is op verschillende momenten door de mens gewijzigd, in functie van de watermolens in de vallei. In de gemeentekernen van Hoeilaart en Overijse is de IJse op verschillende plaatsen overwelfd. In 2003 werden de natuurlijke loop en de oevers van de rivier hersteld in het Jan Van Ruusbroec park. De zachte overgang van water naar land werkt zuiverend en is een toevluchtsoord voor zwemvogels en vissen. Daarom zou het goed zijn als ook op andere plaatsen langs de IJse groene oevers aangelegd werden.

Aquafin is al voor de vijfde keer hoofdsponsor van de Big Jump. Het bedrijf zuivert afvalwater in opdracht van het Vlaamse Gewest en heeft dus alle baat bij de extra aandacht voor proper water. Doordat Aquafin het huishoudelijk afvalwater van Hoeilaert opvangt en zuivert in de installatie van Huldenberg, is de waterkwaliteit verbeterd. Toch blijft de kwaliteit op biologisch en chemisch vlak steken op de aanduiding ‘matig tot aanvaardbaar’. Om het water echt schoon te krijgen, moeten nog enkele pijnpunten weggewerkt worden. Zo kan nu bij zware regenval nog vuil water in de IJse stromen dat afkomstig is van de wegen, onder meer de Ring rond Brussel, en van landbouwgronden.

Uit metingen in 2005 bleek dat er ter hoogte van Hoeilaart meer vissen in de IJse zwemmen dan voor de opstart van de zuiveringsinstallatie in Huldenberg. De soorten blijven echter beperkt tot driedoornige stekelbaars en riviergrondels. Hoewel het potentieel aanwezig is, blijft de visindex dus ontoereikend.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!