De Big Jump in Heverlee: waterkwaliteit Dijle leidt tot grotere biodiversiteit

De Big Jump in Heverlee: waterkwaliteit Dijle leidt tot grotere biodiversiteit

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Heverlee organiseert Natuurpunt een springplaats in de Dijle aan de Langestaart.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Dijle

Aquafin investeerde sterk in zijn infrastructuur in de regio rond Leuven om de waterkwaliteit van de Dijle te verbeteren. De rioolwaterzuiveringsinstallaties van Oud-Heverlee en Huldenberg werden midden jaren ’90 reeds in gebruik genomen, maar sinds 2009 is ook de installatie van Tervuren actief. Dat is de laatste grote waterzuiveringsinstallatie die door Aquafin gebouwd werd in Vlaanderen. Samen zuiveren de drie installaties het afvalwater van bijna 55.000 inwoners, wat neerkomt op zo’n 6,5 miljoen liter per dag.

Het is dan ook geen toeval dat de waterkwaliteit van de Dijle nabij Leuven duidelijk verbeterd is sinds 2009. De chemische kwaliteit was voordien nog matig verontreinigd, maar wordt nu beschouwd als aanvaardbaar en ook de biologische kwaliteit ging van een slechte naar een goede score.

De kwaliteitsverbetering van het water heeft ook een positief effect op het visbestand. In 1999 zwommen er reeds 13 soorten in de Dijle, maar dit aantal is nog gestegen tot 17 soorten, waaronder enkele speciale soorten zoals bermpje, beekforel en regenboogforel.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Lees meer...

Big Jump 2014