De Big Jump in Heverlee: waterkwaliteit Dijle leidt tot grotere biodiversiteit

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Heverlee wordt er in de Dijle gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Dijle

Aquafin investeerde sterk in zijn infrastructuur in de regio rond Leuven om de waterkwaliteit van de Dijle te verbeteren. De rioolwaterzuiveringsinstallaties van Oud-Heverlee en Huldenberg werden midden jaren ’90 reeds in gebruik genomen, maar sinds 2009 is ook de installatie van Tervuren actief. Dat is de laatste grote waterzuiveringsinstallatie die door Aquafin gebouwd werd in Vlaanderen. Samen zuiveren de drie installaties het afvalwater van bijna 55.000 inwoners, wat neerkomt op zo’n 6,5 miljoen liter per dag.

Het is dan ook geen toeval dat de waterkwaliteit van de Dijle nabij Leuven duidelijk verbeterd is sinds 2009. De chemische kwaliteit was voordien nog matig verontreinigd, maar wordt nu beschouwd als aanvaardbaar en ook de biologische kwaliteit ging van een slechte naar een goede score.

De kwaliteitsverbetering van het water heeft ook een positief effect op het visbestand. In 1999 zwommen er reeds 13 soorten in de Dijle, maar dit aantal is nog gestegen tot 17 soorten, waaronder enkele speciale soorten zoals bermpje, beekforel en regenboogforel.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!