De Big Jump in Gent: inspanningen Aquafin werpen vruchten af

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Gent springen o.a. Lieven Scheire samen met zijn kompanen van Neveneffecten en Luc De Vos in de Oude Schelde.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Gentse binnenwater

De inspanningen van Aquafin om de waterkwaliteit te verbeteren van de Oude Schelde, beter gekend als de Genste binnenwateren, hebben zeker hun vruchten afgeworpen.
De waterkwaliteit is er de afgelopen 10 jaar immers geëvolueerd van ‘verontreinigd’ naar ‘matig verontreinigd’ en de laatste jaren krijgt de Oude Schelde steeds meer een aanvaardbare kwaliteit. Om de zuiveringsgraad van 65% te kunnen optrekken naar 90%, zijn er de laatste jaren nog grote collectorprojecten uitgevoerd. Zo werden onder andere Mariakerke, Sint-Denijs-Westrem en Voorthaven-Grootdok aangesloten op het waterzuiveringssysteem, waardoor er in Gent 25% meer afvalwater wordt gezuiverd dan voordien.

In de Gentse binnenwateren bevindt zich een normale hoeveelheid vis, vergelijkbaar met andere kanalen in Vlaanderen. De vissen in de Gentse binnenwateren zijn vooral van het type blankvoorn-brasem en brasem-snoekbaars. De ontwikkeling van het visbestand wordt jammer genoeg afgeremd doordat de vissen zich hier weinig voorplanten en er weinig opgroeigebieden zijn. In de watersportbaan is het visbestand echter opmerkelijk groter. Dat is voornamelijk te verklaren door de jaarlijkse uitzetting van vissen.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!