De Big Jump in Gent: Aquafin zuivert er 90% van het afvalwater

De Big Jump in Gent: Aquafin zuivert er 90% van het afvalwater

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Gent organiseert Natuurpunt een springplaats in de Oude Schelde aan de Portus Ganda aan de oude jachthaven.  
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Inspanningen Aquafin werpen vruchten af voor de Gentse binnenwateren

De inspanningen van Aquafin om de waterkwaliteit van de Oude Schelde te verbeteren, hebben zeker hun vruchten afgeworpen. De waterkwaliteit is er de afgelopen 10 jaar immers geëvolueerd van ‘verontreinigd’ naar ‘matig verontreinigd’ en de laatste jaren krijgt de Oude Schelde steeds meer een aanvaardbare kwaliteit. Om de zuiveringsgraad van 65% naar 90% te kunnen optrekken, zijn er de laatste jaren nog grote collectorprojecten uitgevoerd. Zo werden onder andere Mariakerke, Sint-Denijs-Westrem en Voorthaven-Grootdok aangesloten op het waterzuiveringssysteem, waardoor er in Gent 25% meer afvalwater gezuiverd wordt dan voordien.

In de Gentse binnenwateren bevindt zich een normale hoeveelheid vis, vergelijkbaar met andere kanalen in Vlaanderen. Bij de recente visbestandsopnames in 2012 werden 8 soorten gevangen op de 2 meetplaatsen op de Gentse Binnenwateren.  Baars werd het meest geteld.  Het waterlichaam scoort ontoereikend op de visindex.  De ontwikkeling van het visbestand wordt jammer genoeg afgeremd omdat de vissen zich hier weinig voorplanten en er niet voldoende opgroeigebieden zijn.

Big Jump 2014

Waar wordt mijn afvalwater gezuiverd: zuiveringsgebiden in de omgeving van Gent