De Big Jump in Diksmuide: waterkwaliteit IJzer scoort steeds beter

De Big Jump in Diksmuide: waterkwaliteit IJzer scoort steeds beter

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Diksmuide organiseert Natuurpunt een springplaats in de IJzer aan de Knokkebrug.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Waterkwaliteit IJzer leidt tot spectaculaire groei vissoorten

Aquafin heeft de voorbije decennia grote inspanningen geleverd om de waterkwaliteit van de IJzer te verbeteren. Dankzij de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Lo, Vleteren, Woumen, Langemark, Stavele en De Lovie heeft de IJzer vandaag een matige tot goede kwaliteit. De waterzuiveringsinstallatie in Beveren-aan-de-ijzer werd dit jaar in gebruik genomen en in de nabije toekomst zal de waterzuiveringsinfrastructuur in Reningelst, Bikschote en Noordschote verder uitgebouwd worden. Dus Aquafin blijft investeren in een heldere toekomst van de IJzer.

Het aantal vissoorten in de IJzer is de laatste jaren spectaculair toegenomen. Er werden zelfs beschermde soorten aangetroffen zoals bermpje, bittervoorn, de kleine modderkruiper, vetje, de diadrome bot en recent ook haring. Er is eveneens een toename van pos en rietvoorn vastgesteld. Vanaf de Handzamevaart gaat de kwaliteit achteruit, onder andere  door de regelmatige toevoer van verontreindigd water. Toch tonen de visindexwaarden een positieve trend: in het recente visbestandsonderzoek haalden voor het eerst alle locaties een matige kwaliteit.  De laatste jaren werden dan ook heel wat inspanningen geleverd om de natuurwaarde van de oevers van de IJzer te verhogen, niet alleen door natuurlijke oevers aan te leggen, maar ook plasbermen, paaiplaatsen en nevengeulen. Dit alles kan het visbestand alleen maar ten goede komen.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Lees meer...

Big Jump 2014

Waar wordt mijn afvalwater gezuiverd: zuiveringsgebieden in de omgeving van Diksmuide