Skip to Content

De Big Jump in Diksmuide: waterkwaliteit IJzer scoort steeds beter

Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Diksmuide wordt er in de Ijzer gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Waterkwaliteit Ijzer leidt tot spectaculaire groei vissoorten

Aquafin heeft de voorbije decennia grote inspanningen geleverd om de waterkwaliteit van de Ijzer te verbeteren. Dankzij de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Lo, Vleteren en Woumen heeft de Ijzer vandaag een goede biologische kwaliteit. Toch blijft Aquafin investeren in een heldere toekomst van de Ijzer. Zo zullen de rioleringswerken in Noordschote gevolgd worden door de bouw van een waterzuiveringsinstallatie. In de nabije toekomst zal Aquafin ook stroomopwaarts de waterzuiveringsinfrastructuur verder uitbouwen, bijvoorbeeld in Beveren-aan-de-Ijzer, in Proven en in Reningelst en Bikschote. De waterzuiveringsinstallaties in Stavele en De Lovie werden reeds in gebruik genomen en die in Langemark werd vernieuwd.

Het aantal vissoorten in de Ijzer is de laatste jaren spectaculair toegenomen. Er werden zelfs beschermde soorten aangetroffen zoals bermpje, bittervoorn, de kleine modderkruiper, vetje, de diadrome bot en recent ook haring. Er is eveneens een toename van pos en rietvoorn vastgesteld. De visindexwaarden vertonen een positieve trend: in het recente visbestandsonderzoek haalden voor het eerst alle locaties een matige kwaliteit.  De laatste jaren werden dan ook heel wat inspanningen geleverd om de natuurwaarde van de oevers van de Ijzer te verhogen, niet alleen door natuurlijke oevers aan te leggen, maar ook plasbermen, paaiplaatsen en nevengeulen.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar