De Big Jump in Diksmuide: waterkwaliteit IJzer scoort steeds beter

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Diksmuide wordt er in de Ijzer gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Waterkwaliteit Ijzer leidt tot spectaculaire groei vissoorten

Aquafin heeft de voorbije decennia grote inspanningen geleverd om de waterkwaliteit van de Ijzer te verbeteren. Dankzij de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Lo, Vleteren en Woumen heeft de Ijzer vandaag een goede biologische kwaliteit. Toch blijft Aquafin investeren in een heldere toekomst van de Ijzer. Zo zullen de rioleringswerken in Noordschote gevolgd worden door de bouw van een waterzuiveringsinstallatie. In de nabije toekomst zal Aquafin ook stroomopwaarts de waterzuiveringsinfrastructuur verder uitbouwen, bijvoorbeeld in Beveren-aan-de-Ijzer, in Proven en in Reningelst en Bikschote. De waterzuiveringsinstallaties in Stavele en De Lovie werden reeds in gebruik genomen en die in Langemark werd vernieuwd.

Het aantal vissoorten in de Ijzer is de laatste jaren spectaculair toegenomen. Er werden zelfs beschermde soorten aangetroffen zoals bermpje, bittervoorn, de kleine modderkruiper, vetje, de diadrome bot en recent ook haring. Er is eveneens een toename van pos en rietvoorn vastgesteld. De visindexwaarden vertonen een positieve trend: in het recente visbestandsonderzoek haalden voor het eerst alle locaties een matige kwaliteit.  De laatste jaren werden dan ook heel wat inspanningen geleverd om de natuurwaarde van de oevers van de Ijzer te verhogen, niet alleen door natuurlijke oevers aan te leggen, maar ook plasbermen, paaiplaatsen en nevengeulen.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!