De Big Jump in Diepenbeek: waterkwaliteit Demer leidt tot grotere biodiversiteit

De Big Jump in Diepenbeek: waterkwaliteit Demer leidt tot grotere biodiversiteit

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Diepenbeek organiseert Natuurpunt een springplaats in de Demer aan de Pomperikweg.  
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van de Demer

Aquafin leverde de laatste jaren verschillende inspanningen om de waterkwaliteit van de Demer in de buurt van Diepenbeek te verbeteren. Momenteel worden de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Genk en Zonhoven uitgebreid en in 2015 start de vernieuwing van de installatie in Bilzen. Ook langs de Winterbeek steekt Aquafin binnenkort de handen uit de mouwen en zal het afvalwater van circa 2500 inwonerequivalenten eerst gezuiverd worden voordat het in de bovenloop van de Winterbeek belandt.

Dankzij al deze investeringen is de waterkwaliteit van de Demer het afgelopen decennium sterk verbeterd. Een bewijs daarvoor is de toenemende hoeveelheid kreeftjes, weekdieren en insectenlarven in het water. Ook het visbestand ging er duidelijk op vooruit, van een matige visindex (2006-2009) naar een goede kwaliteit in 2012.

 

Big Jump 2014

Waar wordt mijn afvalwater gezuiverd: zuiveringsgebieden in de omgeving van Diepenbeek