De Big Jump in Deurne: waterkwaliteit Groot Schijn leidt tot grotere biodiversiteit

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Deurne wordt er in het Groot Schijn gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Zuivering afvalwater draagt bij tot verbeterde waterkwaliteit van het Groot Schijn

Het Groot Schijn stroomt door verstedelijkt gebied en wordt dus historisch zwaar belast door de vele rioolaansluitingen. Gelukkig sloot Aquafin al veel rioleringen aan op de rioolwaterzuiveringinstallaties van Wommelgem en Deurne. Het bedrijf vernieuwde in 2006 de installatie in Deurne, zodat die kon voldoen aan de Europese zuiveringsnormen. Momenteel wordt de installatie van Wommelgem uitgebreid om al het toekomende afvalwater te kunnen zuiveren.

De inspanningen van Aquafin werpen duidelijk hun vruchten af, want zowel de biologische als de chemische waterkwaliteit van het Groot Schijn verbeterde de laatste jaren aanzienlijk. Voorlopig heeft deze verbetering echter nog geen effect op het visbestand, de stekelbaars is de enige soort die je er aantreft.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!