De Big Jump in Dendermonde: waterkwaliteit Dender scoort steeds beter

De Big Jump in Dendermonde: waterkwaliteit Dender scoort steeds beter

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Dendermonde organiseert Natuurpunt een springplaats in de Dender aan de Stadsbrug ter hoogte van de Begijnhoflaan.
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Positieve trend

Aquafin bouwde in deze regio de voorbije tien jaar maar liefst vier nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties, namelijk die van Parike, die klaar was in 2002, Lebbeke-Rooien in 2007, Sint-Antelinks in 2010 en die van Heldergem in 2011. Samen zuiveren ze het afvalwater van meer dan 6.500 inwoners. Daarnaast vergrootte Aquafin de capaciteit van oudere installaties van Ninove, Dendermonde en Aalst en vernieuwde het de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Liedekerke. Zo wordt het afvalwater van

Al deze inspanningen werpen duidelijk hun vruchten af. De fysisch-chemische waterkwaliteit van de Dender verbeterde de voorbije jaren aanzienlijk. Toch is er op het vlak van biodiversiteit nog ruimte voor verbetering, maar de positieve trend is reeds ingezet. Zo is er in de Dender tal van macro-invertebraten te bespeuren.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Waar wordt mijn afvalwater gezuiverd: zuiveringsgebieden in de omgeving van Dendermonde