De Big Jump in Deinze: inspanningen Aquafin werpen vruchten af

De Big Jump in Deinze: inspanningen Aquafin werpen vruchten af

Vrijdag 11 juli 2014 — Op zondag 13 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij de aandacht voor zuiver water centraal staat. Ook in Deinze organiseert Natuurpunt een springplaats in de Leie aan het Sint Poppeplein.  
Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor de waterkwaliteit in Vlaanderen door 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) te zuiveren. Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Blijvende inspanningen nodig om waterkwaliteit te verbeteren

Het water van de Leie is in Deinze de laatste tien jaar geëvolueerd van een verontreinigde naar een matig verontreinigde chemische en biologische kwaliteit. Er werden al heel wat inspanningen geleverd maar de waterkwaliteit van de Leie kan nog altijd beter. Daarom zijn in het Leiebekken de komende jaren nog veel investeringsprojecten gepland. Deze moeten de positieve evolutie van de waterkwaliteit in het bekken doorzetten. Zo worden in Markegem, Wontergem, Dentergem en Grammene de volgende jaren nieuwe zuiveringsinstallaties gebouwd.

Het visbestand op de Leie is het grootst in het Afleidingskanaal van de Leie tot de aansluiting met de Ringvaart in Gent. Ter hoogte van de zwaaikom in Deinze werd tijdens de laatste bevissing blauwbandgrondel, blankvoorn, stekelbaars en baars gevangen.  Het visbestand is voorlopig nog fragiel dus er zijn blijvende inspanningen nodig om de waterkwaliteit in de Leie te verbeteren.

Waterzuivering in Vlaanderen, hoe ver staan we nu?

Vandaag wordt in Vlaanderen 80% van het huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Daarvoor zorgen 285 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, die samen 2 miljard liter water per dag behandelen. Het water wordt aangevoerd via een netwerk van 5.400km collectoren, die het afvalwater van de gemeentelijke riolen verzamelen.

Sinds 2012 wordt het huishoudelijke afvalwater van alle woonkernen groter dan 2.000 inwoners gezuiverd. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het gezuiverde water voldoet bovendien aan Vlaamse normen, die nog een stuk strenger zijn dan de Europese.

Big Jump 2014